Kokių pirktų prekių (paslaugų) PVM (NATO kariuomenių vienetams) negali būti grąžinamas?

Atnaujinimo data: 2014-11-05
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.8] prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių...
Registracijos numeris   KD-6972   Data   2011.11.06

 

PVM grąžinamas tik tokių įsigytų prekių (paslaugų), už kurias apmokėta su PVM, pagal PVM sąskaitas faktūras.

PVM negrąžinamas (importo PVM lengvatos netaikomos) už etilo alkoholį, alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką.

Prekės ir (arba) paslaugos gali būti įsigytos ne tik NATO kariuomenių vienetų vardu, bet ir atstovybių vardu.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ, 47 str.
LRS  LRV 2004-04-16 nutarimas Nr.442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS IR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS AR JŲ ATSTOVYBĖMS, TAIP PAT ŠIŲ ATSTOVYBIŲ IR ĮSTAIGŲ NARIAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS BEI ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS ŠALIŲ KARIUOMENIŲ VIENETAMS IR (ARBA) JUOS LYDINTIEMS CIVILIAMS DARBUOTOJAMS, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", IV dalis