Ar SAF-T rinkmenos 4.3. „Mokėjimai“ dalyje turi būti pateikiami mokėjimai ne tik pirkėjams / tiekėjams?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9080 Elementų grupėje 4.3. „Mokėjimai" pateikiami visi per rinkmenos laikotarpį įmonės apskaityti atlikti /...

Ar pirminių dokumentų 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“ dalyje turi būti pateikiamos avansinės apyskaitos?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9078 SAF-T rinkmenos pirminių dokumentų dalyje 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos" teikiami tik apskaitoje...

Kokiu būdu SAF-T rinkmenoje turi būti užpildomas elementas „Valstybė“?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9079 SAF-T rinkmenos elementuose „Valstybė" nurodomas šalies kodas pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1...

Kokiu būdu pateikiami didžiosios knygos sąskaitų likučiai bei įrašai, apskaitoje apskaityti su minuso ženklu?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9074 Teikiant didžiosios knygos sąskaitų likučius ir ūkinių operacijų informaciją SAF-T rinkmenoje, neigiami...

Kokiu būdu užpildoma tiekėjų / pirkėjų neapmokėtų dokumentų informaciją, jei SAF-T rinkmena teikiama, skaidant ją laikotarpiais?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Teikiant tiekėjų / pirkėjų neapmokėtų dokumentų informaciją, ji turi būti pateikiama tikrinamo laikotarpio, už kurį teikiama SAF-T rinkmena, pradžiai, o ne...
Rodoma 41 - 60 iš 9 421 rezultatų.
Elementų puslapyje 20
iš 472