« Grįžti

Kas gali būti paramos gavėjas?

Atnaujinimo data: 2014-12-19
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.9] auksui ir prekėms, tiekiamoms paramos gavėjams (48 str....
Registracijos numeris   KD-3988   Data   2009.12.21

 

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnyje nustatyta, kad paramos gavėjai gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti:

1. labdaros ir paramos fondai;

2. biudžetinės įstaigos;

3. asociacijos;

4. visuomeninės organizacijos;

5. viešosios įstaigos;

6. religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;

7. tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);

8. kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams ir (arba) dalininkams, ir (arba) nariams.

Už Europos Sąjungos teritorijos ribų veikiantys juridiniai asmenys ir kitos organizacijos, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą galinčios būti paramos gavėjai – tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytos už Europos Sąjungos teritorijos ribų esančios lietuvių bendruomenės, kitos lietuviškos įstaigos ar organizacijos ir tarptautinės labdaros organizacijos.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 50 str. 1 d.