Kuriuo PVM tarifu apmokestinamos prekės, tiekiamos paramos gavėjams?

Atnaujinimo data: 2014-12-19
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.9] auksui ir prekėms, tiekiamoms paramos gavėjams (48 str....
Registracijos numeris   KD-3987   Data   2009.12.21

 

Prekės, tiekiamos paramos gavėjams apmokestinamos 0 procentų PVM tarifu, kai Lietuvos Respublikoje įregistruotiems paramos gavėjams grąžinamos PVM sumos, kurias jie sumokėjo už įsigytas ir išgabentas iš Europos Bendrijų teritorijos prekes. PVM grąžinimo tvarka yra patvirtinta finansų ministro 2002-06-14 įsakymu Nr. 169.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 50 str. 1 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-16-14 įsakymas Nr. 169 "DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMŲ GRĄŽINIMO PARAMOS GAVĖJAMS TVARKOS PATVIRTINIMO"