Apgyvendinimo paslaugų apmokestinimas PVM

Atnaujinimo data: 2013-10-01
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.2] 5%, 9% ir standartinis PVM tarifas (19 str.)
Registracijos numeris   KD-3710   Data   2013.10.01

 

Pagal PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatas nuo 2015 m. sausio 1 d. turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms taikomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas.

Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (toliau - Turizmo įstatymas) nustatyta, kad apgyvendinimo paslauga – savarankiška, už užmokestį atliekama ekonominė veikla, kuria sudaromos sąlygos tenkinti nakvynės ir higienos poreikius.

Pagal turizmo įstatymo nuostatas apgyvendinimo paslaugas gali teikti:

1. Lietuvos Respublikos turizmo paslaugų teikėjai (Lietuvos Respublikos turizmo paslaugų teikėjas – siūlantis arba teikiantis turizmo paslaugas valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje;

2. valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniai, turintys teisę teikti apgyvendinimo paslaugas valstybėje narėje;

3. valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir turi teisę teikti apgyvendinimo paslaugas valstybėje narėje.

 Pagal apgyvendinimo paslaugų teikimo organizavimą, pastatų naudojimo paskirtį ir apgyvendinimui skirtų kambarių skaičių yra skiriami:

1. kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjai - viešbučiai, svečių namai, moteliai, kempingai, kurie atitinka Turizmo įstatyme kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikimui nustatytus reikalavimus;

2. privataus apgyvendinimo teikėjai,– asmenys, įskaitant ir kaimo turizmo paslaugas teikiančius asmenis, turintys teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas gyvenamosios paskirties patalpas, jų grupę ar sodybą, vasarnamį ar turistinę stovyklavietę ir atitinkantys Turizmo įstatyme privataus apgyvendinimo paslaugų teikimui nustatytus reikalavimus.

Pagal Turizmo įstatymo 2 straipsnio 22 dalį nakvynės ir pusryčių paslauga – savarankiška, už užmokestį turistui teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu su nakvyne teikiami ir pusryčiai. Todėl tokios apgyvendinimo paslaugos, į kurių vertę įskaičiuojama ir pusryčių kaina, taip pat apmokestinamos taikant lengvatinį PVM tarifą, nepriklausomai nuo to, ar pusryčių kaina sąskaitoje nurodoma kartu su nakvynės kaina, ar, pavyzdžiui, turisto pageidavimu, atskirai.

Sveikatingumo, jūrinio turizmo, vandens turizmo, kelionių organizavimo ir panašiai, sporto salės, dviračių, saunos, įvairios įrangos ar įrengimų, patalpų nuomos ir kt. nepriskiriamos apgyvendinimo paslaugoms ir joms netaikomos PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatos.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 19 str.
LRS  Turizmo įstatymas