« Grįžti

Kuriems vaistams ir kurioms medicinos prekėms taikomas lengvatinis 5 procentų PVM tarifas?

Atnaujinimo data: 2017-12-05
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.2] 5%, 9% ir standartinis PVM tarifas (19 str.)
Registracijos numeris   KD-3683

 

Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas gali būti taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms :

Kam taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas

Kuriuo atveju taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas

Fiziniam asmeniui, pateikusiam kompensuojamų vaistų receptą ar kompensuojamųjų pagalbos priemonių receptą

 

Taikomas ambulatoriniam gydymui skirtiems vaistams, įrašytiems į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-983, bei ambulatoriniam gydymui skirtoms medicinos pagalbos priemonėms, kurios yra įrašytos į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-984;

Fiziniam asmeniui, pateikusiam gydytojo specialisto siuntimą  (pvz.: ortopedo-traumatologo, chirurgo, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, ir/arba kt.);

 

Ortopedijos techninėms priemonėms, kurios yra įtrauktos į Ortopedijos technikos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos ar jų dalis kompensuojamos iš valstybės biudžeto, bazinių kainų sąrašą. Kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių sąrašai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698.

Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234.

Valstybinei ligonių kasai, centralizuotai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perkančiai (pačiai arba per Centrinę projektų valdymo agentūrą, vykdančią centrinės perkančios organizacijos (CPO) funkcijas) sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų

Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-910.

2015 m. gruodžio 31 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1582 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo vaistais tuberkuliozei gydyti" nustatyta tvarka perkami centralizuotai ir tiekiami asmens sveikatos priežiūros įstaigoms vaistai tuberkuliozei gydyti.

Sveikatos priežiūros įstaigoms, kai šie vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bus skiriami paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui

 

Sveikatos priežiūros įstaigoms tiekiamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms tik tokiu atveju, jei sveikatos priežiūros įstaiga, kuriai šios prekės tiekiamos:

1. su teritorine ligonių kasa yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį (tokią informaciją tiekėjai gali rasti teritorinių ligonių kasų internetiniuose puslapiuose: www.vilniaustlk.lt; www.ktlk.lt; www.klaipedostlk.lt; www.paneveziotlk.lt; www.siauliutlk.lt; tokiu patvirtinimu galėtų būti, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaigos ir teritorinės ligonių kasos paslaugų teikimo sutarties kopija, pateikta tiekėjui);

2. tiekėjui pateikia patvirtinimą, kad įsigyjami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bus skirti sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių teikimo su teritorine ligonių kasa yra sudaryta sutartis, teikti.

Vaistams

- įrašytiems į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą (registrą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto puslapyje adresu www.vvkt.lt);

-įrašytiems į Bendrijos vaistinių preparatų registrą (registrą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu www.vvkt.lt);

- įrašytiems į Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą (sąrašą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu www.vvkt.lt);

- lygiagrečiai platinamiems į Bendrijos vaistinių preparatų registrą įrašytiems vaistams (informacija apie šiuos vaistus galima rasti Europos vaistų agentūros interneto puslapyje adresu: http://frapps.emea.europa.eu/paradist/search.php);

- įrašytiems į Neregistruotų būtinųjų vaistinių preparatų, leidžiamų atiduoti į rinką Lietuvos Respublikoje, sąrašą (sąrašą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu www.vvkt.lt);

- įsigyjamiems vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374;

- įsigyjamiems vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostata, t.y. esant būtinumui, sveikatos apsaugos ministro laikinai leidžiamiems tiekti į Lietuvos rinką.

- naudojamiems vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi;

- ekstemporaliems vaistams.

- nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams, kurių išorinės pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė negu 300 eurų (ši nuostata taikoma nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31).

- nuo 2018-01-01 visiems receptiniams nekompensuojamiems vaistams.

Medicinos pagalbos priemonėms

(kokios konkrečios prekės priskiriamos medicinos pagalbos priemonėms aiškina Sveikatos apsaugos ministerija).

Skaičiuojant pardavimo PVM už iš kitos ES valstybės narės įsigytus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka

Kai minėtas prekes iš kitų ES valstybių narių įsigyja:

1. sveikatos priežiūros įstaiga (ne tarpininkas), kuri su teritorine ligonių kasa yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį ir įsigyjamus vaistus bei medicinos pagalbos priemones numato skirti sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių teikimo su teritorine ligonių kasa yra sudaryta sutartis, teikti;

2. Valstybinė ligonių kasa, centralizuotai perkanti sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų.

Importuojamiems iš trečiųjų šalių vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka

Kai tokias prekes importuoja Valstybinė ligonių kasa, centralizuotai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perkanti (pati arba per Centrinę projektų valdymo agentūrą, vykdančią centrinės perkančios organizacijos funkcijas) sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų arba kai tokias prekes importuoja pačios sveikatos priežiūros įstaigos (ne tarpininkai), kurios su teritorine ligonių kasa yra sudariusios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis ir įsigyjamus vaistus bei medicinos pagalbos priemones numato skirti sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių teikimo su teritorine ligonių kasa yra sudarytos sutartys, teikti.

 

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 19 str. 4-5 dalis