Kuris PVM tarifas turi būti taikomas apgyvendinimo paslaugoms, kai svečias sumoka už paslaugas iš anksto, pvz., 2014-12-29, tačiau paslaugos suteikiamos ir kitais metais, t. y. apgyvendinimo laikotarpis nuo 2014-12-29 iki 2015-01-07?

Atnaujinimo data: 2014-12-29
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.2] 5%, 9% ir standartinis PVM tarifas (19 str.)
Registracijos numeris   KD-7560   Data   2012.01.02

 

Jeigu asmuo už apgyvendinimo paslaugas sumoka iš anksto, pvz., 2014-12-29, tačiau paslaugos teikiamos nuo 2014-12-29 iki 2015-01-07, tai (jei apgyvendinimo paslaugas teikiantis asmuo  nuo tokio avanso yra pasirinkęs skaičiuoti PVM) gautam avansui 2014-12-29 išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje ar išduotame kasos aparato kvite turi būti apskaičiuojamas PVM taikant standartinį PVM tarifą ( t. y. galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM momentu) nuo visos avanso sumos ir deklaruoti šią apskaičiuotą PVM sumą 2014 m. gruodžio mėnesio PVM deklaracijoje.  Faktiškai suteikus apgyvendinimo paslaugas už visą laikotarpį nuo 2014-12-29 iki 2015-01-07, apgyvendinimo paslaugų teikėjas turi teisę šioms paslaugoms taikyti lengvatinį 9 procentų PVM tarifą, t. y. suteikęs viso laikotarpio apgyvendinimo paslaugas, paslaugų teikėjas privalo išrašyti asmeniui PVM sąskaitą faktūrą ir joje nurodyti 9 proc. PVM tarifą bei PVM sumą ir 2015 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje deklaruoti  PVM skirtumą.

Jeigu apgyvendinimo paslaugų teikėjas nėra pasirinkęs skaičiuoti PVM nuo gauto avanso, tai pilnai suteikus šias apgyvendinimo paslaugas 2014-01-07, nedelsiant paslaugų gavėjui išrašoma šių paslaugų PVM sąskaita faktūra,  ir išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas, t. y. toks PVM tarifas, kuris galioja prievolės apskaičiuoti PVM už suteiktas visas apgyvendinimo paslaugas (už laikotarpį nuo 2014-12-29 iki 2015-01-07) metu. Analogiškai turi būti apmokestinamos ir apgyvendinimo paslaugos tuo atveju, jeigu išduodamas kasos aparato kvitas.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 19 str.