Kuriuo PVM tarifu apmokestinama gyvenamosioms patalpoms patiekta šilumos energija ir karštas vanduo?

Atnaujinimo data: 2017-12-05
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.2] 5%, 9% ir standartinis PVM tarifas (19 str.)
Registracijos numeris   KD-6836

 

Nuo 2017 m. spalio 1 d.  faktiškai patiektoms žemiau nurodytoms prekėms taikomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas.

Nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. faktiškai patiektoms žemiau nurodytoms prekėms taikomas standartinis PVM tarifas.

Nuo 2009 rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. faktiškai į gyvenamąsias patalpas patiektai šilumos energijai, (įskaitant šilumos energiją, perduodamą  per  karšto  vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas  tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam  vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti (toliau – šilumos energija), yra taikomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas.

Lengvatiniu 9 procentų PVM tarifu yra apmokestinama tik tokia šilumos energija, kuri  yra tiekiama į  gyvenamąsias  patalpas.

Pagal Organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.14.01:1999 ,,Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 310, nuostatas prie gyvenamųjų patalpų priskiriami butai gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, vieno buto namai, atskiri kambariai su bendro naudojimo patalpomis.

Tuo atveju, jeigu šilumos energija yra tiekiama į juridiniam asmeniui priklausančias gyvenamąsias patalpas (pvz., bendrabučius; daugiabučių namų savininkų bendrijoms; gyvenamąsias patalpas, kurias valdo pvz., mokesčių administratorius; uždarosios akcinės bendrovės, savivaldybių administracijos ir panašiai) ir šie juridiniai   asmenys  veikia kaip neatsiskleidę tarpininkai, t.y.  šilumos tiekėjų  pateiktą sąskaitą apmoka savo vardu, o gyvenamųjų patalpų nuomotojai jiems kompensuoja mokestį už į jų gyvenamąsias patalpas patiektą šilumos energiją, ar patys apmoka už tokioms patalpoms patiektą šilumos energiją, įskaitant ir tokius atvejus, kai šilumos energija buvo patiekta į laikinai neapgyvendintas gyvenamosios paskirties patalpas, yra laikoma, kad šilumos energija yra tiekiama į gyvenamąsias patalpas ir apmokestinama taikant lengvatinį 9 procentų PVM tarifą.

Jeigu šilumos energijos tiekimo įmonė tiekia  šilumos energiją juridiniams asmenims (įmonėms, bendrovėms), kurie šią šilumos energiją kaip neatsiskleidę tarpininkai perparduoda gyvenamųjų patalpų savininkams (nuomininkams), tai laikoma, kad šilumos energiją gyvenamosioms patalpoms šildyti tiekia juridinis asmuo. Šiuo atveju šilumos energija  tiekiama  gyventojams į jų gyvenamąsias patalpas apmokestinama lengvatiniu  9  procentu PVM tarifu.

Tuo atveju, jeigu juridiniai asmenys, kurie  šilumos energijos tiekimo atveju veikia kaip neatsiskleidę tarpininkai, šilumos tiekimo įmonėms pateiks informaciją apie šilumos kiekį tiekiamą į gyvenamąsias patalpas, tai  šilumos tiekimo įmonės neatsiskleidusiam tarpininkui tiekiama  šilumos energija  apmokestinama taikant lengvatinį 9 procentų PVM tarifą.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 19 str.