« Grįžti

Kada atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, kai pasigaminamas ilgalaikis materialusis turtas ?

Atnaujinimo data: 2014-12-08
Ši informacija skelbiama:
[1.8.8] Apmokestinimo momentas (14 str.)
Registracijos numeris   KD-4067   Data   2009.12.08

 

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 straipsnio nuostatas prekių tiekimu už atlygį yra laikomas ir ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas.  Ilgalaikis turtas daiktai ir kiti nuosavybės teisės objektai, kurie naudojami apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje ilgiau kaip vienerius metus (pagal Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje išvardytas ilgalaikio turto grupes).

Pardavimo PVM už ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimą skaičiuoja tik PVM mokėtojai ir tik tuo atveju, jeigu ilgalaikiam materialiajam turtui pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis  buvo PVM mokėtojo įtraukta į PVM atskaitą.

Prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą atsiranda, kai pasigamintas turtas pradedamas naudoti PVM  mokėtojo ekonominėje veikloje, t. y. įvedamas eksploatacijon.

Pavyzdys

Įmonė, PVM mokėtoja, ūkio būdu praėjusių metų antrąjį pusmetį pasistatė gamybines patalpas. Gamybinių patalpų statybai sunaudotų žaliavų, medžiagų bei paslaugų pirkimo PVM įmonė buvo įtraukusi į PVM atskaitą. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas buvo pasirašytas praėjusių metų liepos 20 d.. Įmonė šį turtą pradėjo naudoti ekonominėje veikloje praėjusių metų rugsėjo 1 d..

Šiuo atveju pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 straipsnio nuostatas įmonės gamybinių patalpų statyba yra laikoma ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu ir yra laikomas prekių tiekimu. Šio pasigaminto turto apmokestinimo momentas – turto naudojimo pradžia - praėjusių metų rugsėjo 1 d..

 

Ilgalaikio turto pasigaminimu yra laikomas ir pastato (statinio) esminis pagerinimas. Šiuo atveju prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM atsiranda, kai pastato (statinio) esminio pagerinimo darbai baigti. Pastato (statinio) esminio pagerinimo darbų apmokestinimo momentu bus laikoma darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo data.

Pavyzdys

Įmonė, PVM mokėtoja, su statybos firma sudarė gamybinio pastato  remonto sutartį, pagal kurią atliekami statybos darbai pailgina pastato naudingo tarnavimo laiką bei pagerina jo naudingąsias savybes. Statybos remonto darbų priėmimo - perdavimo aktas pasirašytas š. m. vasario 3 dieną. Šiuo atveju gamybinio pastato atlikti remonto darbai bus laikomi patalpų esminiu pagerinimu, kuris laikomas ilgalaikio turto pasigaminimu ir yra PVM objektas. Šio esminio pagerinimo PVM apmokestinimo momentas- š. m. vasario 3 diena (t. y. diena, kada buvo pasirašytas visų darbų priėmimo – perdavimo aktas).

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 14 str. 8 d.