« Grįžti

Kada atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, kai teikiamos ilgalaikės paslaugos?

Atnaujinimo data: 2015-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.8.8] Apmokestinimo momentas (14 str.)
Registracijos numeris   KD-4017   Data   2009.12.08

 

Teikiant ilgalaikes paslaugas (ilgalaikės paslaugos - tai paslaugos, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos, komunalinės ar kt.), taip pat tiekiant  elektros energiją, dujas, šilumą ir kitų rūšių energiją prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų ar patiektų prekių kiekis.  Šių ilgalaikių paslaugų teikimo bei prekių tiekimo atveju PVM sąskaita-faktūra gali būti išrašoma už visą per mėnesį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekį ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos  arba patiektos prekės, 10 dienos ( plačiau 79 straipsnio 2 dalies komentare) .

Jeigu PVM sąskaita faktūra neišrašoma, PVM apmokestinimo momentas yra momentas, kai gaunamas atlygis už per tą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekį.

Jeigu iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos ar patiektos prekės, 10 dienos nėra išrašyta nei PVM sąskaita – faktūra už per tą ataskaitinį laikotarpį suteiktas ilgalaikes paslaugas arba patiektą elektros energiją, dujas, šilumą ir kitų rūšių energiją nei nėra gautas atlygis, tai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda kitą dieną po minėto termino, per kurį dokumentas turėjo būti išrašytas, pabaigos.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 14 str. 6 d.