« Grįžti

Kada įvyksta PVM apmokestinimo momentas, kai pirkėjui atsiranda prievolė už užsienio apmokestinamojo asmens Lietuvoje tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) skaičiuoti pardavimo PVM?

Atnaujinimo data: 2015-01-12
Ši informacija skelbiama:
[1.8.8] Apmokestinimo momentas (14 str.)
Registracijos numeris   KD-4032   Data   2010.01.12

Tais atvejais, kai už užsienio apmokestinamojo asmens tiekiamas prekes arba teikiamas paslaugas pagal 95 straipsnio 3, 4 ir 5 dalies nuostatas, prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM tenka pirkėjui, PVM apmokestinimo momentas bus įvykus kuriam nors iš žemiau  nurodytųjų atvejų (priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau):

1. Jeigu pirkėjas (klientas) iš šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens už šio asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas anksčiau, nei sumoka už patiektą prekę ar paslaugą, gauna apskaitos dokumentą, kuriuo įformintas prekės tiekimas arba paslaugos teikimas, tai šiuo atveju pirkėjas (klientas) pardavimo PVM turi skaičiuoti, kai gauna iš užsienio apmokestinamojo asmens apskaitos dokumentą (gavimo data gali būti nustatoma pagal pašto žymą ar kitus įrodymus). 

2. Jeigu pirkėjas (klientas) šalies teritorijoje neįsikūrusiam užsienio apmokestinamajam asmeniui anksčiau sumoka už šio asmens šalies teritorijoje patiektą prekę ar suteiktą paslaugą, nei gauna apskaitos dokumentą, kuriuo  įformintas prekės tiekimas arba paslaugos teikimas, tai šiuo atveju pirkėjas (klientas) pardavimo PVM turės skaičiuoti, kai sumokės atlygį už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą.

3. Jeigu pirkėjas (klientas) šalies teritorijoje neįsikūrusiam užsienio apmokestinamajam asmeniui nesumokėjo už šalies teritorijoje patiektą prekę ar suteiktą paslaugą, taip pat negavo apskaitos dokumento, kuriuo įformintas prekės tiekimas arba paslaugos teikimas, tai tokiu atveju pirkėjas (klientas) pardavimo PVM turės skaičiuoti mokestinio laikotarpio, kurį prekės buvo  patiektos arba paslaugos suteiktos, paskutinę dieną.

Jei užsienio apmokestinamasis asmuo šalies teritorijoje teikia paslaugas, kurios užtrunka ilgesnį laikotarpį ne todėl, kad tai ilgalaikė ar nuolatinė paslauga, o todėl, kad jos toks pobūdis (pvz., nekilnojamo turto projektavimo paslauga ar pan.), tai tokiu atveju negalima teigti, kad apmokestinimo momentas įvyksta kiekvieno kito mėnesio paskutinę dieną. Tokiu atveju, nustatant apmokestinimo momentą, reikėtų visų pirma atsižvelgti į apskaitos dokumento, kuriuo įformintas prekės tiekimas ar paslaugos teikimas, gavimą arba atlygio už suteiktą paslaugą sumokėjimą. Jei klientas iš paslaugos teikėjo negavo apskaitos dokumento, kuriuo įformintas prekės tiekimas ar paslaugos teikimas, o taip pat nemokėjo atlygio už suteiktą paslaugą, tai tokios paslaugos apmokestinimo momentas nustatomas pagal 3 punkte nustatytą taisyklę.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 14 str. 3 d.