« Grįžti

Nuo kurio momento iš užsienio asmens įsigytos transporto nuomos paslaugos apmokestinamos?

Atnaujinimo data: 2011-09-06
Ši informacija skelbiama:
[1.8.8] Apmokestinimo momentas (14 str.)
Registracijos numeris   KD-3364   Data   2011.09.06

 

1. Kai užsienio apmokestinamasis asmuo teikia trumpalaikes transporto nuomos paslaugas, tai prievolė apskaičiuoti PVM už užsienio apmokestinamojo asmens teikiamą paslaugą (jeigu pagal PVM įstatymo nuostatas apskaičiuoti ir sumokėti PVM privalo pirkėjas (klientas)), atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau:

- kai pirkėjas (klientas) gauna apskaitos dokumentą, kuriuo įformintas prekės tiekimas arba paslaugos teikimas;

- kai pirkėjas (klientas) moka atlygį už patiektą prekę arba suteiktą paslaugą;

- mokestinio laikotarpio, kurį prekės buvo patiektos arba paslaugos suteiktos, paskutinę dieną, jeigu iki šios dienos neįvyko nė vienas iš šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų įvykių.

2. Kai užsienio apmokestinamasis asmuo teikia ilgalaikes transporto nuomos paslaugas (t. y. paslaugas, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį) ir šios paslaugos teikiamos trumpiau nei 12 mėnesių, tai prievolė apskaičiuoti PVM už užsienio apmokestinamojo asmens teikiamą paslaugą, jeigu pagal PVM įstatymo nuostatas apskaičiuoti ir sumokėti PVM privalo pirkėjas (klientas), atsiranda:

- kai PVM įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų kiekis (ilgalaikių paslaugų teikimo atveju PVM sąskaita-faktūra gali būti išrašoma už visą per mėnesį suteiktų paslaugų kiekį ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 10 dienos);

- jeigu PVM sąskaita faktūra neišrašoma, – kai sumokamas atlygis už per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų kiekį;

- jeigu iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos, 10 dienos nėra išrašyta nei PVM sąskaita – faktūra už per tą ataskaitinį laikotarpį suteiktas ilgalaikes paslaugas, nei sumokamas atlygis, tai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda kitą dieną po minėto termino, per kurį dokumentas turėjo būti išrašytas, pabaigos.

3. Kai užsienio apmokestinamasis asmuo teikia ilgalaikes transporto nuomos paslaugas ir šios paslaugos teikiamos ilgiau nei 12 mėnesių:

- kai PVM įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų kiekis (ilgalaikių paslaugų teikimo atveju PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma už visą per mėnesį suteiktų paslaugų kiekį ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 10 dienos);

- jeigu PVM sąskaita faktūra neišrašoma – kai sumokamas atlygis už per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų kiekį,

- jeigu 12 mėnesių laikotarpiu nėra išrašyta PVM sąskaita faktūra už per atitinkamą laikotarpį suteiktų paslaugų kiekį ir nesumokėtas atlygis, prievolė apskaičiuoti PVM už per atitinkamą laikotarpį suteiktų paslaugų kiekį atsiranda kiekvienų kalendorinių metų paskutinę dieną, iki paslaugos baigiamos teikti.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 14 str. 3 d.