« Grįžti

Nekilnojamojo turto mokesčio pakeitimai 2015 metais

Atnaujinimo data: 2015-01-16
Ši informacija skelbiama:
[1.9.1] NTM įstatymas
Registracijos numeris   KD-5582

 

2014 m. gruodžio 9 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1390 (toliau – Pakeitimo įstatymas Nr. 1), kuris buvo paskelbtas 2014 m. gruodžio 22 d. Teisės aktų registre Nr. 2014-20429, ir 2014 m. gruodžio 23 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-1518 (toliau – Pakeitimo įstatymas Nr. 2), kuris buvo paskelbtas 2014 m. gruodžio 31 d. Teisės aktų registre Nr. 2014-21156.

Pakeitimo įstatymu Nr. 1 pakeistas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 (toliau – NTMĮ) 7 straipsnio 1 dalies 6 punktas, pagal kurį nuo 2015 m. sausio 1 d. nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas:

- fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendra vertė, neviršijanti 220 000 eurų.

Šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, neapmokestinamo nekilnojamojo turto vertė didinama 30 procentų. Tai reiškia, jog neapmokestinama 220 000 eurų nekilnojamojo turto vertė yra didinama 30 procentų, t. y. neapmokestinama nekilnojamojo turto vertė – 286 000 eurų ((220 000 x 30 proc.) + 220 000).

Taip pat pakeista NTMĮ 6 straipsnio 4 dalis, pagal kurią šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyto turto mokestinės vertės daliai, viršijančiai neapmokestinamąjį dydį, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas.

Pakeitimo įstatymu Nr. 2 pakeista NTMĮ 12 straipsnio 3 dalis, pagal kurią juridiniai asmenys, už jiems kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, neprivalo mokėti avansinius nekilnojamojo turto mokesčius, jei metinė juridiniam asmeniui priklausančio mokėti nekilnojamojo turto mokesčio suma už einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise turėtą nekilnojamąjį turtą neviršija 435 eurų.

Su nekilnojamojo turto mokesčiu susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus (lentelė)