« Grįžti

Koks yra nekilnojamojo turto mokesčio tarifas?

Atnaujinimo data: 2020-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.9.6.1] Tarifai
Registracijos numeris   KD-4795

Nuo 2020-01-01

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – nuo 0,5 iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės (nuo 0,3 iki 3 procento taikomas iki 2019-12-31).

Nekomercinės paskirties nekilnojamajam turtui (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniams (patalpoms), žuvininkystės ir inžineriniams statiniams) taikomi tarifai nuo 2018 metų

NTM mokėtojai

NTM vertė

Tarifas

               Fiziniai asmenys

Iki 150 000 eurų (buvo iki 220 000 eurų);

Neapmokestinama

Turto vertės daliai viršijančiai 150 000 eurų, bet neviršijančiai 300 000 eurų;

( buvo viršijančiai 220 000 eurų, bet neviršijančiai 300 000 eurų);

0,5 proc.

Turto vertės daliai viršijančiai 300000 eurų, bet neviršijančiai 500000 eurų;

1 proc.

Turto vertės daliai, viršijančiai   500000 eurų;

2 proc.

Asmenys, auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenys, auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

Iki 200 000 eurų;

(buvo iki 286 000 eurų);

Neapmokestinama

Turto vertės daliai viršijančiai 200 000 eurų, bet neviršijančiai 390 000 eurų;

( buvo viršijančiai 286000 eurų, bet neviršijančiai 390000 eurų);

0,5 proc.

Turto vertės daliai viršijančiai 390 000 eurų, bet neviršijančiai 650 000 eurų;

1 proc.

Turto vertės daliai, viršijančiai 650 000 eurų;

2 proc.

Nekomercinės paskirties nekilnojamajam turtui (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniams (patalpoms), žuvininkystės ir inžineriniams statiniams) taikomi tarifai nuo 2018 metų.

Iki 2017-12-31 fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendrai vertei, viršijus 220 000 eurų, viršijanti dalis nuo 2015-01-01 apmokestinama 0,5 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifu (iki 2014-12-31 1 milijoną litų, viršijanti dalis apmokestinama 1 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifu).

Šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir šeimos, auginančios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nariams priklausančio nekilnojamojo turto vertei neapmokestinamo nekilnojamojo turto vertė didinama 30 procentų t. y. neapmokestinama nekilnojamojo turto vertė – 286 000 eurų ((220 000 x 30 proc.) + 220 000).  Tokiu atveju neapmokestinamoji nekilnojamojo turto, priklausančio šeimos nariams, vertė didinama 30 procentų ir yra taikoma individualiai kiekvienam iš sutuoktinių jų pasirinktu santykiu.

Teisės aktai
LRS  NTMĮ 6 str.