« Grįžti

Kokia tvarka juridiniams asmenims taikomos nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos?

Atnaujinimo data: 2017-06-03
Ši informacija skelbiama:
[1.9.7.1] Juridiniams asmenims
Registracijos numeris   KD-4801

 

Mokesčių lengvatos apmokestinamajam nekilnojamajam turtui taikomos tokia tvarka:

- įgijus teisę į lengvatą, lengvata pradedama taikyti nuo to mėnesio, kurį įgyjama teisė į lengvatą.

Tai reiškia, kad mokestis nebeskaičiuojamas nuo mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas pradedamas naudoti pvz., laidojimo paslaugoms, švietimo darbe, kitose veiklose ar srityse, kurioms taikomos nurodytos lengvatos, taip pat kai įmonė įstatymų nustatyta tvarka (teismo ar kreditorių susirinkimo) pripažįstama bankrutavusia;

- praradus teisę į lengvatą, lengvata nebetaikoma nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prarandama teisė į lengvatą.

Lengvata prarandama tą mėnesį, kurį statiniai buvo pripažinti tinkamais naudoti, ar nekilnojamasis turtas nustoja būti naudojamas pvz., laidojimo paslaugoms, švietimo darbe, ar kitose veiklose ar srityse, kurioms buvo taikomos NTMĮ 7 straipsnyje nurodytos lengvatos. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, pastatą pripažinus tinkamu naudoti birželio mėnesį, mokestis pradedamas skaičiuoti nuo kito, t. y. liepos mėnesio.

Teisės aktai
LRS  NTMĮ 7 str. 4 d.