« Grįžti

Ar juridiniai asmenys už jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą privalo mokėti avansinius mokesčius?

Atnaujinimo data: 2017-02-09
Ši informacija skelbiama:
[1.9.9.1] Juridiniams asmenims
Registracijos numeris   KD-4779

 

Nuo 2016-01-01

Taip, jeigu suma, apskaičiuota pagal einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną juridinio asmens turimo apmokestinamojo nekilnojamojo turto, už kurį pagal NTMĮ 3 str. 1 ir 2 dalių nuostatas jis privalo mokėti mokestį, mokestinę vertę taikant NTMĮ 6 str. nustatytą mokesčio tarifą, viršija 500 eurų, juridinis asmuo privalo mokėti avansinį mokestį.

Kiekvienas avansinis mokestis sudaro 1/4 sumos, apskaičiuotos pagal einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną juridinio asmens turimo apmokestinamojo nekilnojamojo turto, už kurį pagal NTMĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas jis privalo mokėti mokestį, mokestinę vertę taikant NTMĮ 6 straipsnyje nustatytą mokesčio tarifą.

Avansiniai mokesčiai sumokami atitinkamai iki einamųjų kalendorinių metų kovo 15 dienos, birželio 15 dienos ir rugsėjo 15 dienos.

Teikiant metinę NTM deklaraciją KIT711 už praėjusį mokestinį laikotarpį, reikia kartu deklaruoti ir einamojo mokestinio laikotarpio pirmų devynių mėnesių avansinius NTM.

Jeigu einamaisiais kalendoriniais metais nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusią mokestinę vertę, avansinis mokestis už tą nekilnojamąjį turtą gali būti skaičiuojamas pagal praėjusiais kalendoriniais metais buvusią nekilnojamojo turto mokestinę vertę.

iki 2015-12-31

Taip, jeigu suma, apskaičiuota pagal einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną juridinio asmens turimo apmokestinamojo nekilnojamojo turto, už kurį pagal NTMĮ 3 str. 1 ir 2 dalių nuostatas jis privalo mokėti mokestį, mokestinę vertę taikant NTMĮ 6 str. nustatytą mokesčio tarifą, viršija 435 eurų (iki 2014-12-31 1500 Lt), juridinis asmuo privalo mokėti avansinį mokestį.

Avansiniai mokesčiai turi būti sumokami atitinkamai iki einamųjų kalendorinių metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos ir rugsėjo 30 dienos. Avansiniai mokesčiai nedeklaruojami.

Juridiniai asmenys, perleidę visą einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną turėtą NT ir iki eilinio avansinio mokesčio sumokėjimo termino pabaigos pateikę Nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją bei sumokėję joje deklaruotą NTM, gali nebemokėti likusių mokestinio laikotarpio avansinių mokesčių.

 

Teisės aktai
LRS  NTMĮ 12 str. 3 - 4 d.
LRS  NTMĮ 3 str. 1 - 2 d.
LRS  NTMĮ 6 str.