« Grįžti

DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 17 STR. 1 D. 23 PUNKTO NUOSTATŲ TAIKYMO

Atnaujinimo data: 2006-02-02
Registracijos numeris   (18.17-31-1)-R-980   Data   2006.02.02

Atsakydami į AB FMĮ „Finasta" paklausimą, paaiškiname Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 23 punkto nuostatų taikymą:

 

Gyventojas turi skirtingu laikotarpiu įsigytų to paties emitento tos pačios rūšies ir klasės vertybinių popierių (toliau – VP). Anksčiausiai įsigytus VP gyventojas yra perleidęs pagal atpirkimo sandorį kitam asmeniui. Vėliau įsigytus VP gyventojas parduoda.

 

Klausimas. Ar minėtu atveju taikoma Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 23 punkto nuostata, kad „parduodant dalį to paties emitento tos pačios rūšies ir klasės vertybinių popierių, kiekvienu atveju laikoma, kad pirmiausia parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybėn anksčiausiai įsigyti vertybiniai popieriai"?

 

 

 

 

Jei gyventojas anksčiausiai įsigytus VP yra perleidęs kitam asmeniui pagal atpirkimo sandorį, t.y. anksčiausiai įsigyti VP perleisti kaip finansinis turtas - užstatas, tai gyventojas tokiais VP praktiškai negali disponuoti. Todėl laikoma, kad yra parduodami tie VP, kurie buvo įsigyti vėliau, ir tokiu atveju GPMĮ 17 str. 23 punkto nuostata netaikoma.

 

 

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotoja,

 

l.e. viršininko pareigas

 

Birutė Černiuvienė