DĖL PAŠALPŲ, IŠMOKĖTŲ APDRAUSTAJAM MIRUS, APMOKESTINIMO

Atnaujinimo data: 2006-02-02
Registracijos numeris   (18.17-31-1)-R-981   Data   2006.02.02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –VMI prie FM), gavusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – SODRA) paklausimą, paaiškina ligos, motinystės ir kitokių pašalpų, apskaičiuotų mirusių apdraustųjų vardu, tačiau išmokėtų paveldėjimo teisės liudijimus pateikusiems įpėdiniams, apmokestinimo ir deklaravimo tvarką:

 

Kaip apmokestinamos ligos, motinystės ir kitokių pašalpų sumos, apskaičiuotos mirusių apdraustųjų vardu, o išmokėtos įpėdiniams?

 

 

Paklausime nurodyta, kad ligos, motinystės ir kitos išmokos buvo apskaičiuotos išmokėti mirusiems apdraustiesiems. Jiems priklausančios išmokos apskaičiuotos už atitinkamą ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) laikotarpį, ir pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau - GPMĮ) yra priskiriamos atitinkamos rūšies pajamoms, t. y. ligos pašalpai, motinystės pašalpai ir pan. Tokioms apskaičiuotoms išmokėti išmokoms turi būti taikomos konkrečios rūšies pajamoms GPMĮ nustatytos apmokestinimo taisyklės. Kadangi išmokos mirusiems apdraustiesiems nebuvo išmokėtos, pajamų mokestis nuo jų turėtų būti išskaičiuojamas tada, kai apdraustieji būtų įgiję teisę jomis disponuoti, t. y. kai pagal nedarbingumo pažymėjimus ar kitus dokumentus apskaičiuotos išmokos parengiamos išmokėti. Toks išskaičiavimo būdas iš esmės atitiktų GPMĮ 23 str. 1 dalies nuostatą, kad pajamų mokestis išskaičiuojamas išmokos gyventojui išmokėjimo momentu.

 

Kaip deklaruojamos ligos, motinystės ir kitokių pašalpų sumos, apskaičiuotos mirusiųjų vardu, tačiau išmokėtos įpėdiniams?

 

 

Pagal GPMĮ 24 straipsnį mokestį išskaičiuojantis asmuo, per mokestinį laikotarpį išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo deklaruoti jas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas deklaracijas.

 

Atsižvelgus į tai, kad nagrinėjamu atveju išmokėtina išmoka buvo apskaičiuota mirusiam apdraustajam, tai ši išmoka, kaip jo (mirusio apdraustojo) ligos ar motinystės, ar kita pašalpa, turėtų būti deklaruojama Metinėje A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijoje (kurios FR0573 forma patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004-07-26 įsakymu Nr. VA-145) mirusiojo vardu. Pažymime, kad duomenys apie taikytą NPD ir PNPD, išskaičiuotą pajamų mokestį nuo tokių mirusiam apdraustajam apskaičiuotų išmokų yra reikalingi mokesčių administratoriui apskaičiuojant jo mokesčio permoką ar nepriemoką, kuri, kaip ir mirusiajam priklausiusi pašalpa, yra paveldima.

 

Ar reikia deklaruoti ligos, motinystės ir kitokių pašalpų, apskaičiuotų mirusiųjų apdraustųjų vardu, išmokėjimą įpėdiniams?

 

 

Kai išmoka faktiškai yra išmokama mirusiojo įpėdiniui, tai ji, kaip paveldėtos lėšos (turtas), yra priskiriamos B klasės pajamoms, įpėdinio gautoms iš turto palikėjo (bet ne iš šias lėšas išmokėjusio asmens), todėl įpėdiniams išmokėtų lėšų SODRA deklaruoti neprivalo. Paveldimo turto apmokestinimo klausimas sprendžiamas pagal specialų Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 123-5531).

 

 

 

 

 

Viršininkas Modestas Kaseliauskas