« Grįžti

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2019-05-24
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.2-31-2 E) RM-16373

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. VA-45 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės (toliau − Taisyklės).

Taisyklės pakeistos atsižvelgiant į 2018 m. gruodžio 11 d. priimtą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 84 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1708 (toliau − Įstatymas). Įstatyme nustatyta, kad nuo 2019 m. liepos 1 d., kai visos PVM mokėtojo (išskyrus fizinį asmenį) pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 Eur (iki pakeitimo šioji riba yra 60 000 Eur), PVM mokėtojas turi teisę pateikti mokesčio administratoriui prašymą mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį ketvirtį (iki pakeitimo − kalendorinį pusmetį).

Atsižvelgiant į tai Taisyklėse atlikti šie pakeitimai:

  • nustatyta, kad kalendorinio ketvirčio PVM deklaracija pateikiama iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos;
  • papildytas PVM deklaracijos (forma FR0600) 7 laukelio „Mokestinis laikotarpis" pildymo aprašymas;
  • atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

 

Teisės departamento direktorė                                                                               Rasa Virvilienė