Kaip paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai?

Atnaujinimo data: 2019-08-29
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.1] Bendroji informacija
[1.17.4] 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimas paramai ir 1...
Registracijos numeris   KD-338

Gyventojas, nusprendęs paremti pasirinktą paramos gavėją (vienetą ir / ar meno kūrėją, įregistruotą paramos gavėju) ir/ar politinę partiją, turi užpildyti Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį  paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą (4 versiją)  ir iki kitų metų (einančių po kalendorinių metų, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti) gegužės 2 d. pateikti ją VMI.

Pajamų mokesčio dalį FR0512 formos prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Norint prašymu paskirti pajamų mokesčio dalį ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, prašymo 5 laukelyje reikia įrašyti kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti, o E5 laukelyje − paskutinius kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti.

Pavyzdys

Siekiant paskirti 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 m. pajamų mokesčio dalį, pakanka iki 2020 m. gegužės 4 d. pateikti tik vieną Prašymą, kurio 5 laukelyje įrašyti 2019 m., o E5 laukelyje − 2023 m. Pagal tokį Prašymą paskirta pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. gautų pajamų.

 

Teisės aktai
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"