« Grįžti

DĖL 2015-10-20 VMI PRIE FM RAŠTO NR. (18.2-31-2) RM-22410 TIKSLINIMO

Atnaujinimo data: 2016-05-02
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.2-31-2 E) RM-12238   Data   2016-05-02

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos gautą patikslintą nuomonę, teikia papildytą atsakymą dėl 2015 m. spalio 20 d. rašte Nr. (18.2-31-2) RM-22410 nurodyto 11 klausimo:

         11. Ar atvirkštinis PVM turi būti taikomas tik rangovo užsakovui, ar toks mechanizmas turėtų būti taikomas ir statybos darbams, kuriuos rangovui ar bet kuriam kitam statybos darbų pirkėjui, PVM mokėtojui, teikia (parduoda, perparduoda) subrangovas (subrangovui teikia sub-subrangovas) arba bet koks kitas apmokestinamasis asmuo, savo vardu perparduodantis įsigytus statybos darbus?

Atvirkštinis PVM taikomas statybos darbams visuose jų vykdymo (pardavimo, perpardavimo) etapuose. T. y. atvirkštinis PVM bus taikomas tiek užsakovui (PVM mokėtojui), įsigyjančiam statomo rangos būdu statinio statybos darbus iš rangovo, tiek rangovui (PVM mokėtojui), įsigyjančiam šio statinio atskirus statybos darbus iš subrangovo, tiek subrangovui (PVM mokėtojui), įsigyjančiam šio statinio atskirus statybos darbus iš sub-subrangovo, ir t. t. Be to, atvirkštinis PVM taikomas bet kuriam šių statybos darbų pirkėjui ― apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui, įsigyjančiam statybos darbus ne tik iš rangovo (subrangovo, sub-subrangovo), bet ir iš bet kurio kito apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, savo vardu jam parduodančio (perparduodančio) statybos darbus.

Pažymėtina, kad, kai rangovas, subrangovas ar kitas statybos darbų vykdytojas (statybos paslaugų teikėjas, pardavėjas) įsigyja iš atskirų apmokestinamųjų asmenų tam tikras paslaugas, kurios savo esme nėra statybos darbai, tai pirminiame šių paslaugų teikimo etape atvirkštinis PVM netaikomas.

Reikia atkreipti dėmesį, kad kai rangovas (subrangovas) pagal rangos sutartį atlieka tik apželdinimo, gerbūvio sutvarkymo darbus apmokestinamiesiems asmenims PVM mokėtojams ir tokie darbai yra numatyti statinio statybos įgyvendinimui parengtame projekte, tai tokie darbai laikomi statybos darbais ir jiems taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, neatsižvelgiant į tai, kad kitų statybos darbų minėtasis rangovas (subrangovas), neteikia.

Tuo atveju, kai paslaugos, kurios savo esme nėra statybos darbai, rangovo (subrangovo) arba kito statybos darbų pardavėjo įsigytos iš trečiųjų asmenų paslaugos kartu su užsakytais statybos darbais perduodami (perparduodami) užsakovui (pagal statybos darbų rangos ar kitą paslaugų teikimo sutartį) ir įtraukiami į jam atliekamų statybos darbų sąmatą, tai šiame etape atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas būtų taikomas visiems užsakytiems statybos darbams kartu su minėtomis įsigytomis paslaugomis (žr. 1 pavyzdį). Šiuo atveju nesvarbu, kad statybos darbų sąmatose tokių paslaugų vertė gali būti išskiriama atskirai.

 

Viršininko pavaduotoja

                                                                                    

Vilma Vildžiūnaitė