« Grįžti

DĖL 2018 M. SPALIO 11 D. ĮSAKYMO NR. VA-80 „DĖL DUOMENŲ APIE PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS PARTIJOMS PERVESTĄ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PASKELBIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“

Atnaujinimo data: 2018-10-15
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1E)RM-35209

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad š. m. spalio 12 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. VA-80 „Dėl Duomenų apie paramos gavėjams ir politinėms partijoms pervestą gyventojų pajamų mokesčio dalį paskelbimo aprašo patvirtinimo" (toliau – Įsakymas).

Įsakymas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą" 2.7 papunktį, kuriuo VMI prie FM yra įgaliota nustatyti paramos gavėjų (juridinių asmenų) ir jiems pervestų piniginių lėšų sumas, atitinkančias gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį, duomenų paskelbimo savo internetinėje svetainėje tvarką bei terminus.

Duomenų apie paramos gavėjams ir politinėms partijoms pervestą gyventojų pajamų mokesčio dalį paskelbimo aprašo (toliau – Aprašas) nustatyta tvarka numatyta skelbti ne tik paramos gavėjų duomenis ir jiems pervestų piniginių lėšų sumas, atitinkančias gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį, bet ir duomenis apie politines partijas bei joms pervestas piniginių lėšų sumas (gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį).

 1. Apraše nustatyta, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje (www.vmi.lt) turi būti skelbiami:
  1. 2017 m. ir vėlesnių metų duomenys apie paramos gavėjus ir jiems pervestas (įskaitant 2017 m. ir 2018 m. pervestas profesinėms sąjungoms ir profesinių sąjungų susivienijimams) piniginių lėšų sumas, atitinkančias gyventojų paskirtą iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį;
  2. 2017 m. ir vėlesnių metų duomenys apie politines partijas ir joms pervestas piniginių lėšų sumas, atitinkančias gyventojų paskirtą iki 1 procento pajamų mokesčio dalį;
  3. 2019 m. ir vėlesnių metų duomenys apie profesines sąjungas bei profesinių sąjungų susivienijimus ir jiems pervestas piniginių lėšų sumas, atitinkančias gyventojų paskirtą iki 1 procento pajamų mokesčio dalį.
 2. 1 punkte nurodytieji duomenys turi būti paskelbti tokiais terminais:
  1. 2017 m. paramos gavėjų, politinių partijų ir jiems 2017 m. pervestų piniginių lėšų duomenys turi būti paskelbti iki 2018 m. gruodžio 15 dienos. Jeigu šie duomenys buvo patikslinti, tai iki 2018 m. gruodžio 15 d. turi būti paskelbti tik patikslinti duomenys;
  2. 2018 m. ir kiekvienais vėlesniais metais paramos gavėjų, politinių partijų ir jiems einamaisiais metais pervestų piniginių lėšų duomenys turi būti paskelbti iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos;
  3. Po paskelbimo interneto svetainėje patikslinti 2018 m. ir kiekvienų vėlesnių metų paramos gavėjų, politinių partijų ir jiems pervestų piniginių lėšų duomenys turi būti paskelbti iki kitų metų gruodžio 15 dienos.
 3. Apraše nurodytus duomenis pavesta skelbti už paslaugų mokesčių mokėtojams administravimą atsakingam VMI prie FM Mokestinių prievolių departamentui.

Teisės departamento direktorė                                                 Rasa Virvilienė