« Grįžti

DĖL AKCIZŲ APSKAIČIAVIMO DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR ANULIAVIMO

Atnaujinimo data: 2018-07-19
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.2-31-2 E) RM-26118

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pastebi, kad praktikoje dažnai kyla klausimų, susijusių su akcizų apskaičiavimo dokumentų (toliau ‒ DAA) (ne)anuliavimu tais atvejais, kai pagal DAA duomenis degalai iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (toliau ‒ sandėlis) turi būti nugabenami į vieną degalinę, tačiau praktikoje dalis grąžinama į tą patį sandėlį arba nugabenama į kitą vietą (pvz., kitą degalinę, kitą sandėlį ar pan.).

Toliau šiame rašte pateikiami paaiškinimai, kada DAA turėtų būti:

 1. anuliuojamas ir vietoj jo išrašomas (-i) naujas (-i) DAA;
 2. neanuliuojamas. Degalai gabenami išrašius važtaraštį be naujo DAA.

    1 situacija

    Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta ‒ įmonės A degalinės X adresas;
 • degalų kiekis ‒ 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės A degalinę X, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis nugabenamas į įmonės A degalinę Y. Analizuojamu atveju:

 • DAA neanuliuojamas;
 • netelpantis degalų kiekis (200 litrų) iš degalinės X turi būti nugabenamas į degalinę Y išrašius važtaraštį.

     2 situacija

      Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta ‒ įmonės A degalinės X adresas;
 • degalų kiekis ‒ 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės A degalinę X, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis grąžinamas į tą patį įmonės A sandėlį. Degalams pageidaujama taikyti AMLAR. Analizuojamu atveju:

 • DAA neanuliuojamas, tačiau įmonė A turi parengti degalų (200 litrų) grąžinimo į sandėlį aktą ir jo duomenis pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinėje sistemoje (toliau ‒ AIS).

      3 situacija

      Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta ‒ įmonės A degalinės X adresas;
 • degalų kiekis ‒ 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės A degalinę X, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis grąžinamas į tą patį įmonės A sandėlį. Degalams pageidaujama netaikyti AMLAR. Analizuojamu atveju:

 • DAA neanuliuojamas;
 • netelpantis degalų kiekis (200 litrų) iš degalinės X turi būti nugabenamas į tą patį įmonės A sandėlį išrašius važtaraštį.

    4 situacija

    Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta ‒ įmonės A degalinės X adresas;
 • degalų kiekis ‒ 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės A degalinę X, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis grąžinamas į kitą įmonės A sandėlį. Degalams AMLAR nebus taikomas. Pažymėtina, kad, kai degalai grąžinami ne į tą patį sandėlį (t. y. ne į tą patį įmonės A sandėlį), degalams negali būti pradėtas taikyti AMLAR. Analizuojamu atveju:

 • DAA neanuliuojamas;
 • netelpantis degalų kiekis (200 litrų) iš degalinės X turi būti nugabenamas į kitą įmonės A sandėlį išrašius važtaraštį.

     5 situacija

     Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta ‒ įmonės A degalinės X adresas;
 • degalų kiekis ‒ 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės A degalinę X, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis nugabenamas į įmonės B degalinę Z. Analizuojamu atveju:

 • DAA anuliuojamas (įmonės A nustatyta tvarka);
 • išrašomi du nauji DAA: viename DAA nurodoma pristatymo vieta ‒ įmonės A degalinės X adresas ir degalų kiekis ‒ 800 litrų, kitame DAA nurodoma pristatymo vieta ‒ įmonės B degalinės Z adresas ir degalų kiekis ‒ 200 litrų.
 • DAA duomenys, pateikti AIS, anuliuojami (Taisyklių nustatyta tvarka pateikus laisvos formos prašymą anuliuoti DAA duomenis).

     6 situacija

      Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta ‒ įmonės B degalinės Z adresas;
 • degalų kiekis ‒ 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės B degalinę Z, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis nugabenamas į įmonės A degalinę X. Analizuojamu atveju:

 • DAA anuliuojamas (įmonės A nustatyta tvarka);
 • išrašomi du nauji DAA: viename DAA nurodoma pristatymo vieta ‒ įmonės B degalinės Z adresas ir degalų kiekis ‒ 800 litrų, kitame DAA nurodoma pristatymo vieta ‒ įmonės A degalinės X adresas ir degalų kiekis ‒ 200 litrų;
 • DAA duomenys, pateikti AIS, anuliuojami (Taisyklių nustatyta tvarka pateikiamas laisvos formos prašymas anuliuoti DAA duomenis).

     7 situacija

     Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta ‒ įmonės B degalinės Z adresas;
 • degalų kiekis ‒ 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės B degalinę Z, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis nugabenamas į įmonės B sandėlį. Degalams AMLAR nebus taikomas. Pažymėtina, kad, kai degalai grąžinami ne į tą patį sandėlį (t. y. ne į tą patį įmonės A sandėlį) degalams negali būti pradėtas taikyti AMLAR. Analizuojamu atveju:

 • DAA neanuliuojamas;
 • netelpantis degalų kiekis (200 litrų) iš įmonės B degalinės Z turi būti nugabenamas į įmonės B sandėlį išrašius važtaraštį.

    8 situacija

    Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta ‒ įmonės B degalinės Z adresas;
 • degalų kiekis ‒ 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės B degalinę Z, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis nugabenamas į įmonės B degalinę U. Analizuojamu atveju:

 • DAA neanuliuojamas;
 • netelpantis degalų kiekis (200 litrų) iš įmonės B degalinės Z turi būti nugabenamas į įmonės B degalinę U išrašius važtaraštį.

    9 situacija

    Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta ‒ įmonės B degalinės Z adresas;
 • degalų kiekis ‒ 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės B degalinę Z, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis nugabenamas į įmonės C degalinę 1. Analizuojamu atveju:

 • DAA anuliuojamas (įmonės A nustatyta tvarka);
 • išrašomi du nauji DAA: viename DAA nurodoma pristatymo vieta ‒ įmonės B degalinės Z adresas ir degalų kiekis ‒ 800 litrų, kitame DAA nurodoma pristatymo vieta ‒ įmonės C degalinės 1 adresas ir degalų kiekis ‒ 200 litrų.
 • DAA duomenys, pateikti AIS, anuliuojami (Taisyklių nustatyta tvarka pateikus laisvos formos prašymą anuliuoti DAA duomenis).

 

 

Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja

                                   

Alina Gaudutytė