« Grįžti

DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ IR APDOROTO TABAKO INVENTORIZAVIMO

Atnaujinimo data: 2012-07-04
Registracijos numeris   (19.21-10-)-R-5771   Data   2012.07.04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) atkreipia Jūsų dėmesį į tai, kad Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais - banderolėmis taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 (Žin., 2004, Nr. 56-1942), 9 punkte nustatyta, kad praėjus dvejiems metams nuo naujų banderolių pavyzdžių patvirtinimo, seno pavyzdžio banderolėmis paženklinti apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai per 2 darbo dienas turi būti inventorizuojami įforminant 2 inventorizacijos aprašo egzempliorius. Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po inventorizacijos šie inventorizacijos aprašo egzemplioriai turi būti pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje yra apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų prekybos arba laikymo vieta. Vienas egzempliorius paliekamas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, o antrasis su šios inspekcijos spaudu, patvirtinančiu, jog inventorizacijos aprašas gautas inspekcijoje, laikomas apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų prekybos arba laikymo vietoje.

Lietuvos Respublikos finansų ministras 2010 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1K-228 (Žin., 2010, Nr. 88-4696) patvirtino banderolių apdorotam tabakui, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti pavyzdžius. Šis įsakymas įsigaliojo 2010 m. liepos 25 dieną, todėl seno pavyzdžio banderolėmis paženklinti apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai turėtų būti pradėti inventorizuoti 2012 m. liepos 25 dieną.

Banderolių pavyzdžių atvaizdus ir aprašymus galima rasti internete www.vdtat.lt. Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, kurių inventorizuoti nereikia, banderolių atpažinties numeriai yra šie: 00318-A5, 00318-A6, 00331-A6, 00331-A7, 00327-A2, 00328-A2, 00329-A2, 00330-A2, jeigu banderolėse šių atpažinties numerių nėra, tai tokiomis banderolėmis paženklintą apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus reikia inventorizuoti.

Viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas                              Artūras Klerauskas