« Grįžti

DĖL ANSTOLIAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ DEKLARAVIMO

Atnaujinimo data: 2014-03-04
Registracijos numeris   (32-42-31-1)-RM-2729   Data   2014-03-04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos antstolių rūmų paklausime nurodytas problemas, kai antstolių teikiamose Metinėse pajamų deklaracijose nurodyti gautų pajamų duomenys neatitinka išmokas išmokėjusių asmenų mokesčių administratoriui pateiktų duomenų, ir papildomą informaciją, teikia patikslinantį paaiškinimą dėl antstoliui išmokėtų vykdymo išlaidų deklaravimo:

Pagal antstolio patvarkymą pervedamos vykdymo išlaidos Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 (toliau − Instrukcija), apibrėžtos kaip vykdomosios bylos administravimo išlaidos ir atlygis antstoliui už vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą, dokumentų perdavimą ir teikimą teismo pavedimu. Instrukcijoje numatyta, kad vykdymo išlaidos, sumokėtos ieškotojo ar išieškotos iš skolininko, yra įmokamos į antstolio depozitinę (bet ne į atsiskaitomąją) sąskaitą.

Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad antstolio depozitinėje sąskaitoje laikomos kitiems asmenims priklausančios lėšos negali būti įkeistos, areštuotos, jomis negali būti disponuojama. Šioje sąskaitoje apskaitomos nuo antstolio turto atskirtos jam nepriklausančios lėšos, kurios gali būti naudojamos tam tikslui, kuriam buvo įmokėtos. Antstolis išieškotas sumas paskirsto ir išmoka pagal išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 753 straipsnyje nustatyta tvarka.

Lietuvos Antstolių rūmų paaiškinimu, dažniausiai pervestos sumos (vykdymo išlaidos) yra antstolio paskirstomos ieškotojams, grąžinant jų apmokėtas būtinąsias ir papildomas vykdymo išlaidas bei antstoliui, kaip atlygis.

Pagal antstolių patvarkymus išmokas išmokantys asmenys antstoliams perveda bendrą vykdymo procese susidariusioms vykdymo išlaidoms dengti skirtą sumą, todėl išmoką išmokantis asmuo neturi galimybės nustatyti antstoliui išmokėtinų vykdymo išlaidoms skirtų sumų dydžio. Be to, antstolio patvarkyme nėra nurodoma, kieno naudai (antstolio ar išieškotojo) išieškomos vykdymo išlaidos, taigi išmokas išmokantys asmenys neturi galimybių išskirti sumų, priskirtinų antstolių pajamoms, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 14 dalį.

Atsižvelgdama į tai, VMI prie FM praneša, kad išmokas išmokantiems asmenims, pagal antstolio patvarkymą į jo nurodytą depozitinę sąskaitą pervedusiems sumas (įskaitant ir iš skolininko ieškotas vykdymo išlaidas), šių sumų Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formoje deklaruoti nereikia. Visas per mokestinį laikotarpį gautas pajamas iš vykdytos veiklos deklaruoti privalo antstoliai Metinėje pajamų deklaracijoje (GPM308 formoje), o joje apskaičiuotą pajamų mokestį sumokėti iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 d.

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė