« Grįžti

DĖL ATLIKĖJŲ PAJAMŲ APMOKESTINIMO

Atnaujinimo data: 2007-12-28
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-12787   Data   2007.12.28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išnagrinėjusi Jūsų 2007 m. lapkričio 29 d. paklausimą dėl muzikantų gaunamų pajamų apmokestinimo, paaiškina:

Situacija

Asociacija organizuoja džiazo festivalį ir kviečia jame dalyvauti Lietuvos ir užsienio valstybių džiazo muzikantus. Festivalyje dalyvaujantis muzikantas sukuria savo kūrinį ir jį viešai atlieka festivalio koncerto metu. Su muzikantais asociacija sudaro autorines sutartis (muzikinio kūrinio sukūrimas ir jo atlikimas), pagal kurias išmoka išmokas.

Klausimas

Kaip apmokestinamos muzikantams pagal tokias autorines sutartis išmokamos sumos?

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ)) 6 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad gyventojų už atlikėjo veiklą gautos pajamos, įskaitant pajamas tiesiogiai ir netiesiogiai susijusias su šia veikla, apmokestinamos taikant 15 proc. mokesčio tarifą. Jeigu pajamų už atlikėjo veiklą Lietuvoje gauna nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, tokios pajamos yra pajamų mokesčio objektas Lietuvoje.

Festivalio organizatoriaus muzikantams (nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams), dalyvaujantiems džiazo festivalyje Lietuvoje, kurie per koncertą atlieka ir savo kūrybos kūrinius, pagal autorines sutartis išmokamos sumos yra laikomos už atlikėjo veiklą išmokamomis sumomis, nuo kurių jas išmokantis asmuo privalo išskaičiuoti ir pervesti į Lietuvos Respublikos biudžetą 15 proc. pajamų mokestį.

Viršininko pavaduotojas                                       Saulius Trečekauskas