« Grįžti

DĖL ATVIRKŠTINIO APMOKESTINIMO PVM MECHANIZMO TAIKYMO STATYBOS DARBAMS (2015-11-19)

Atnaujinimo data: 2015-11-19
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.2-31-2) RM-24972   Data   2015-11-19

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į gaunamus paklausimus iš mokesčių mokėtojų dėl prievolės tikslinti/ netikslinti PVM sąskaitas faktūras ir PVM deklaracijas tuo atveju, kai buvo neteisingai taikytas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas statybos darbams pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 96 straipsnio nuostatas, teikia papildomą paaiškinimą dėl 2015 m. spalio 20 d. rašte Nr. (18.2-31-2) RM-22410 (toliau – raštas) pateiktų atsakymų į 23-25 klausimus (žiūrėti susijusį įrašą).

Rašto atsakymuose į 23-25 klausimus nurodyta, jog tuo atveju, jei paaiškėja, kad atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas buvo pritaikytas statybos darbams, nors neturėjo būti taikomas, arba atvirkščiai – nebuvo pritaikytas, nors turėjo būti taikomas, tiek pardavėjas, tiek pirkėjas turi patikslinti atitinkamas PVM deklaracijas (kreditinės PVM sąskaitos faktūros nerašomos nei vienu atveju), o tuo atveju, jei dėl atlikto tikslinimo yra apskaičiuojami delspinigiai, tai mokesčių mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių dėl atleidimo nuo šių delspinigių mokėjimo.

VMI prie FM, įvertinusi, kad:

  • toks deklaracijų tikslinimas ir prašymų dėl atleidimo nuo delspinigių teikimas, gali sukelti nepagrįstai didelę naštą ūkio subjektams,
  • atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas ūkio subjektų buvo taikytas / netaikytas neteisingai dėl nepateiktų arba pakeistų paaiškinimų, kokie darbai yra laikomi statybos darbais nurodytais PVM įstatymo 96 straipsnyje,
  • reali žala biudžetui nebuvo padaryta, jei ir pirkėjas, ir pardavėjas traktavo parduodamas paslaugas vienodai,

        bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintus proporcingumo ir efektyvumo principus, patikslina, kad jei ūkio subjektai (ir pirkėjas, ir pardavėjas) suteiktas paslaugas traktavo ne taip, kaip nurodyta rašte ir jo priede, t.y. laikė statybos darbais, nors pagal raštą tokios paslaugos nelaikomos statybos darbais, ir atvirkščiai, tai jie pritaikyto / nepritaikyto atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo gali netikslinti jei:

  • ūkio subjektas teikė paklausimą, bet negavo atsakymo;
  • ūkio subjektas teikė paklausimą bei gavo atsakymą, bet jis neatitinka rašte ir jo priede numatytų nuostatų;
  • ūkio subjektas vadovavosi iki rašto išleidimo VMI prie FM pateiktais išaiškinimais;
  • ūkio subjektas vadovavosi rašto nuostatomis, kurios vėliau buvo patikslintos.

Jei atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas buvo neteisingai taikytas / netaikytas ne dėl aukščiau išvardytų priežasčių, tai deklaracijos tikslinamos taip, kaip nurodyta rašto 23, 24 punktuose.

 

Viršininko pavaduotoja

   

                                                                Vilma Vildžiūnaitė