DĖL AUTOMOBILIO NAUDOJIMO PRIVATIEMS DARBUOTOJO POREIKIAMS

Atnaujinimo data: 2010-08-03
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-7595   Data   2010.08.03

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau- VMI prie FM) parengė ir paskelbė VMI prie FM interneto svetainėje Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) 5 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą nuostatomis dėl PVM apskaičiavimo (kaip už prekių suvartojimą privatiems poreikiams) už įmonės darbuotojo ar kito asmens asmeniniams poreikiams naudojamą įmonės automobilį bei degalus.

Minėtame komentare be kita ko yra paaiškinta, kad kai remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1K-162 patvirtinto Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2009, Nr. 59-2311, toliau – Aprašas) 5 punkto nuostatomis gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslais (dėl įmonės automobilio naudojimo ne tik darbo bet ir asmeniniams poreikiams) gyventojo natūra gauta nauda buvo įvertinta 0,75 proc. automobilio rinkos kainos, laikytina, kad per mėnesį asmeniniams poreikiams sunaudotų degalų vertė sudaro 0,05 proc. automobilio rinkos kainos (0, 75 proc. -0,70 proc.). Todėl siekiant suvienodinti gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo ir PVM apskaičiavimo principus, įmonė apskaičiuodama pardavimo PVM už šiuos privatiems poreikiams per mėnesį suvartotus degalus, kurių pirkimo (importo) PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, degalų apmokestinamąja verte taip pat turi laikyti 0,05 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos.

Kitais atvejais, kai gyventojas asmeniniais tikslais naudoja įmonės PVM mokėtojos automobilį kartu naudodamas ir įmonės įsigytus degalus, kurių pirkimo (importo) PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, šiai įmonei PVM mokėtojai prievolė apskaičiuoti privatiems poreikiams suvartotų degalų pardavimo PVM atsiranda už faktiškai fizinio asmens asmeniniais tikslais sunaudotą degalų kiekį.

Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, bendrovės rašte nurodytu atveju įmonės darbuotojui panaudojus asmeniniams tikslams įmonės automobilį kartu su įmonės įsigytais degalais, kurių pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, neturi būti tikslinama šių degalų PVM atskaita, nes šiai įmonei atsiranda prievolė apskaičiuoti privatiems poreikiams suvartotų degalų pardavimo PVM. Jeigu bendrovės rašte nurodytu atveju gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslais gyventojo (įmonės darbuotojo) natūra gauta nauda buvo įvertinta ne pagal minėto Aprašo 5 punkto nuostatas, tai šiai įmonei prievolė apskaičiuoti privatiems poreikiams suvartotų degalų pardavimo PVM atsiranda už faktiškai darbuotojo asmeniniais tikslais sunaudotą degalų kiekį. Apskaičiuojant šį pardavimo PVM, suvartotų privatiems poreikiams degalų apmokestinamoji vertė nustatoma pagal PVM įstatymo 15 str. 2 dalies nuostatas, t. y. apmokestinamąja verte laikoma degalų pirkimo kaina (išskyrus patį PVM).

Apskaičiuotas pardavimo PVM savo esme prilygsta neatskaitomam pirkimo PVM. Toks pardavimo PVM gali būti priskiriamas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 24 straipsnio nuostatas, nes apskaičiuotas nuo PMĮ nustatytų leidžiamų atskaitymų.

 

Viršininko pavaduotoja,

atliekanti viršininko funkcijas                                                   Vilma Vildžiūnaitė