« Grįžti

DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO APSKAIČIAVIMO UŽ 2010 METŲ MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ

Atnaujinimo data: 2010-12-28
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-12377   Data   2010.12.28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 38-2, 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 40-1 straipsniu ir IX-1 skyriumi įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 145 -7414) nuostatomis, a pskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, vienetai, kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą.

Paaiškiname, kad minėti vienetai, kurių apmokestinamasis pelnas 2010 – aisiais metais turėjo būti apmokestintas taikant 5 proc. mokesčio tarifą, tačiau šie vienetai faktiškai avansin į pelno mokestį skaičiavo ir mokėjo taikydami kitokį pelno mokesčio tarifą, gali perskaičiuoti avansinio pelno mokesčio sumas už 2010 metus taikant teisingą 5 proc. mokesčio tarifą bei pateikti patikslintas avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2002, Nr. 100 – 4487).

Viršininko pavaduotojas

 

Vilma Vildžiūnaitė