« Grįžti

DĖL BENDROS VISIŠKO ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULĖS TAIKYMO BULGARIJAI IR RUMUNIJAI

Atnaujinimo data: 2017-12-08
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.3-31-2) RM-37637

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2017 m. gruodžio 5 d. priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas Nr. (ES) 2017/2236[1], kuriuo nustatoma, kad Bulgarijoje ir Rumunijoje nuo šiol galioja bendra visiško etilo alkoholio denatūravimo formulė, t. y. vienam hektolitrui absoliutaus etanolio turi būti naudojama ne mažiau kaip 1,0 litras izopropilo alkoholio (toliau ‒ IPA), 1,0 litras metiletilketono (toliau ‒ MEK) ir 1,0 gramas denatonio benzoato (toliau ‒ DB).

Atsižvelgiant į tai, šiuo metu:

  • 25 Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Lietuvą, galioja aukščiau nurodyta bendra visiško etilo alkoholio denatūravimo formulė;
  • 3 Europos Sąjungos valstybėse narėse taip pat galioja bendra visiško etilo alkoholio denatūravimo formulė, tačiau joje turi būti didesnė denatūrantų koncentracija, t. y. vienam hektolitrui absoliutaus etanolio turės būti naudojama:
  • Čekijoje ir Jungtinėje Karalystėje ‒ ne mažiau kaip 3,0 litrai IPA, 3,0 litrai MEK ir 1,0 gramas DB;
  • Švedijoje ‒ ne mažiau kaip 1,0 litras IPA, 2,0 litrai MEK ir 1,0 gramas DB;
  • 3 Europos Sąjungos valstybėse narėse be bendros visiško etilo alkoholio denatūravimo formulės papildomai galioja nacionalinės etilo alkoholio denatūravimo formulės, t. y. vienam hektolitrui absoliutaus etanolio turės būti naudojama:
  • Čekijoje ‒ 0,4 litro solventnaftos, 0,2 litro žibalo, 0,1 litro techninio benzino (1 formulė) arba 3,0 litrai etil-tret-butilo eterio, 1,0 litras IPA, 1,0 litras bešvinio benzino, 10 miligramų fluoresceino (2 formulė);
  • Graikijoje ‒ 2,0 litrai metanolio, 1,0 litras terpentino spirito, 0,50 litro valyto žibalo, 0,40 gramo metileno mėlynojo. Denatūruojamas tik žemos kokybės alkoholis (distiliavimo likučiai), kurio koncentracija yra ne mažesnė kaip 93 % ir ne didesnė kaip 96 % tūrio;
  • Suomijoje (iki 2018 m. gruodžio 31 d.) — 2,0 litrai MEK, 3,0 litrai metilizobutilketono (1 formulė) arba 2,0 litrai acetono, 3,0 litrai metilizobutilketono (2 formulė).

 

Teisės departamento direktorė

                                                                         

Rasa Virvilienė[1] Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2236, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais