« Grįžti

DĖL CIGAREČIŲ KAINOS NURODYMO ANT PAKUOTĖS

Atnaujinimo data: 2012-02-10
Registracijos numeris   (18.4-31-2)-R-1459   Data   2012.02.10

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) informuoja, kad 2012 m. kovo 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 160-7568;). Šiuo pakeitimu iš esmės pakeistas didžiausios mažmeninės cigarečių kainos nurodymo reguliavimas.

Pagal šiuo metu galiojančias Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 34 straipsnio (Žin., 2001, Nr. 98-3482 ; 2010, Nr. 45-2174 ) nuostatas, cigaretės negali būti parduodamos už didesnę kainą negu didžiausia mažmeninė kaina, nurodyta ant banderolės, kuria paženklinta pakuotė. Pažymima, kad nurodytuoju pakeitimu nustatyta, kad cigaretės negali būti parduodamos už didesnę kainą negu didžiausia mažmeninė kaina, nurodyta ant pakuotės. Vadinasi, nuo 2012 m. kovo 1 d., cigarečių pardavimo kainos nebus privaloma nurodyti ant banderolės. Cigarečių pardavimo kaina galės būti nurodoma bet kurioje mažmeninės cigarečių pakuotės vietoje.

Atsižvelgiant į minėtus teisinio reglamentavimo pakeitimus, didžiausia mažmeninė kaina gali būti nurodoma tiek ant banderolės, tiek ant pakuotės. Vadinasi, gali būti ir tokių atvejų, kai cigarečių pardavimo kaina nurodyta ant banderolės, skirsis nuo nurodytosios ant pakuotės. Dėmesys atkreiptinas į tai, kad šiuo atveju, aktualia kaina laikytina didžiausia iš šių kainų, todėl mažmeninės prekybos įmonės, realizuodamos cigaretes, turi atkreipti dėmesį į tai, kuri kaina yra didesnė.

Pažymima ir tai, kad VMI prie FM dėl minėto reglamentavimo pakeitimo rengiami jį lydinčiųjų teisės aktų pakeitimai.

Viršininkas

 

Modestas Kaseliauskas