« Grįžti

DĖL DARBDAVIŲ SAVO DARBUOTOJAMS IŠMOKĖTŲ INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ

Atnaujinimo data: 2012-07-13
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-6118   Data   2012.07.13

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), analizuodama Lietuvos įmonių teikiamas deklaracijas, pastebi, kad nemažai Lietuvos įmonių savo darbuotojams, kurie vykdo individualią veiklą, išmokėtas individualios žemės ūkio veiklos pajamas (35 pajamų rūšies kodas) ir kitos individualios veiklos pajamas (93 pajamų rūšies kodas) priskiria B klasės pajamoms ir jas deklaruoja Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formoje. Pajamų mokesčio sumokėjimo prievolė nuo darbuotojui išmokamų apmokestinamųjų individualios veiklos pajamų neteisėtai perkeliama pajamų gavėjui – gyventojui.

VMI prie FM siekdama, kad darbdaviai, savo darbuotojams išmokantys individualios veiklos išmokas, jas apmokestintų ir deklaruotų vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) nuostatomis, paaiškina:

GPMĮ 22 str. 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, pajamos, kurias gyventojui išmoka su juo darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijęs asmuo, priskiriamos A klasės pajamoms, t. y. pajamoms, nuo kurių išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti pajamų mokestį bei deklaruoti tokias pajamas prievolė tenka jas išmokančiam asmeniui. Lietuvos vienetas, nuolatinis Lietuvos gyventojas, užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje (toliau – darbdavys) nuo savo darbuotojui - nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokamų apmokestinamųjų individualios veiklos pajamų, tame tarpe ir individualios žemės ūkio veiklos pajamų (kurios pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos A klasės pajamoms), privalo išskaičiuoti 5 arba 15 proc. pajamų mokestį ir tokias išmokas bei nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį turi deklaruoti Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje (ši forma ir jos pildymo bei pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-7; Žin., 2004, Nr. 14-449; 2007, Nr. 18-696). Nuo apmokestinamųjų individualios veiklos pajamų, išmokamų gyventojui, vykdančiam laisvosios profesijos veiklą, turi būti išskaičiuojamas 15 proc. pajamų mokestis. Kitos individualios veiklos pajamos apmokestinamos 5 proc. mokesčio tarifu.

Darbdavys, savo darbuotojams išmokantis individualios veiklos pajamas (tame tarpe ir individualios žemės ūkio veiklos pajamas) neprivalo išskaičiuoti pajamų mokesčio nuo išmokų, kurios pagal GPMĮ neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 dalies 23 punktu, gyventojo gautos pajamos iš žemės ūkio veiklos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jeigu pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju. Pajamų mokesčiu neapmokestinamas individualios veiklos išmokas darbdavys turi deklaruoti Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje (ši forma ir jos pildymo bei pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145; Žin., 2004, Nr. 134-4889; 2007, Nr. 134-5450).
 

Viršininko pavaduotojas

 

Artūras Klerauskas