« Grįžti

DĖL DARBUOTOJŲ NAUDAI SUMOKĖTŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ UŽ PAPILDOMĄJĮ (SAVANORIŠKĄJĮ) SVEIKATOS DRAUDIMĄ IR NUO JŲ IŠSKAIČIUOTO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ DEKLARAVIMO MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO IR PSD ĮMOKŲ NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0572 FORMOJE IR JOS FR0572A PRIEDE

Atnaujinimo data: 2009-08-31
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-8279   Data   2009.08.31

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kaip, remiantis VMI prie FM 2009 m. rugpjūčio 14 d. rašte Nr. (18.26-31-1)-R-7837 pateiktu paaiškinimu apie papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo įmokų apmokestinimą privalomojo sveikatos draudimo įmokomis (toliau – PSD), mokesčius išskaičiuojantys asmenys (toliau – MIA) Mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje ir jos FR0572A priede (ši forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. VA-23 (Žin., 2009, Nr. 28-1124)) turi nurodyti savo darbuotojų naudai sumokėtas papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo įmokų sumas ir nuo jų išskaičiuotų PSD įmokų sumas.

Tam, kad nebūtų skaičiuojami delspinigiai nuo neišskaičiuotų ir į Lietuvos Respublikos biudžetą nesumokėtų PSD įmokų nuo už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą 2009 metų ankstesniais mėnesiais sumokėtų sumų, MIA nereikia tikslinti jau pateiktų Mėnesinių pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijų FR0572 formų. VMI prie FM, atsižvelgdama į tai, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) pakeitimams, įmokos už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą PSD įmokomis nebus apmokestinamos, rekomenduoja MIA, ne dėl savo kaltės pavėluotai sumokėjus PSD įmokas nuo savo darbuotojų naudai sumokėtų papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo įmokų (kurios buvo sumokėtos ir nuo jų buvo išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis ankstesniais šių metų mėnesiais), pildyti 2009 metų to mėnesio, kurį buvo sumokėtos PSD įmokos, Mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formą (toliau – deklaracijos FR0572 forma) ir jos FR0572A priedą.

 

Pavyzdys, kaip pildyti deklaracijos FR0572 formą ir jos FR0572A priedą, kai MIA nuo darbuotojo naudai ankstesniais mėnesiais sumokėtų įmokų už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą, einamąjį mėnesį sumoka nesumokėtą PSD įmoką

MIA 2009 m. kovo, gegužės ir liepos mėnesiais draudimo kompanijai mokėjo po 1000 Lt už savo darbuotojo papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą. Kiekvieną mėnesį nuo šios sumos buvo išskaičiuojamas ir į biudžetą sumokamas pajamų mokestis. Kiekvieno mėnesio 1000 Lt įmokos sumą, kartu su tą mėnesį išmokėto darbo užmokesčio bendra suma MIA deklaravo deklaracijos FR0572 formos A dalies ,,Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios A klasės išmokos" 18 laukelyje, o nuo jos išskaičiuotą pajamų mokesčio sumą nurodė atitinkamai 19 arba 20 laukelyje.

2009 m. rugsėjo 8 d. MIA nuo tokio savo darbuotojo pajamų išskaičiuoja ir į biudžetą sumoka PSD įmoką nuo 2009 m. kovo, gegužės ir liepos mėnesiais šio darbuotojo naudai sumokėtų įmokų už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą.

Šiuo atveju papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo įmokų už tris mėnesius bendrą sumą ir nuo jos sumokėtą PSD įmokos sumą MIA rugsėjo mėnesio deklaracijos FR0572 formos FR0572A priede nurodo taip:

A1 - eilutės Nr.; A3 – darbuotojo vardas pavardė; A4 – asmens kodas; A5 – savivaldybės kodas;

A6 (gyventojams išmokėtų išmokų, neatėmus pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, suma) – 3000 Lt (ši suma neturi būti perkeliama į deklaracijos FR0572 pagrindinę formą);

A22 (taikytas NPD) ir A23 (taikytas PNPD) laukeliai nepildomi;

A7 (išskaičiuota pajamų mokesčio suma) – 450 Lt (3000 x 0,15) (pajamų mokesčio suma nurodoma, neatsižvelgiant į tai, kad pajamų mokestis buvo išskaičiuotas tais mėnesiais, kuriais buvo mokamos įmokos už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą. Ši pajamų mokesčio suma neturi būti perkeliama į deklaracijos FR0572 pagrindinę formą);

A8 (mokėjimo terminas) nurodoma mokėjimo termino reikšmė ,,1"; 

A9 (gyventojo grąžinta už jį sumokėta pajamų mokesčio suma) – laukelis nepildomas;

A16 (pajamų rūšies kodas) – 01 (su darbo santykiais susijusios pajamos);

A17 (iš mokestį išskaičiuojančio asmens lėšų sumokėta pajamų mokesčio suma) - laukelis nepildomas;

A18 (išskaičiuota PSD suma) – 180 Lt (3000 x 0,06) (ši suma perkeliama į deklaracijos FR0572 formos B dalies 27 laukelį);

A19 ( iš mokestį išskaičiuojančio asmens lėšų sumokėta PSD įmokų suma) - laukelis nepildomas; A20 (gyventojo grąžinta už jį sumokėta PSD įmokų suma) – laukelis nepildomas.

Šiame pavyzdyje pateiktu atveju tik deklaracijos FR0572A priedo A18 laukelyje nurodyta 180 Lt PSD įmokos suma perkeliama į deklaracijos FR0572 formos B dalies ,,Kitos A klasės išmokos" 27 laukelį.

Deklaracijų FR0572 formų už kovo, gegužės ir liepos mėnesius šiuo atveju MIA neturi tikslinti.

Atkreipiame dėmesį, kad tą mėnesį, kurį nuo už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą sumokėtos sumos MIA neišskaičiavo ir nemokėjo PSD įmokos, šią sumą kartu su darbo užmokesčio bendra suma nurodė deklaracijos FR0572 formos A dalies ,,Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios A klasės išmokos" 18 laukelyje, o pajamų mokesčio sumą, apskaičiuotą nuo darbuotojui išmokėtos darbo užmokesčio ir tokio darbuotojo naudai už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą sumokėtos įmokos bendros sumos, įrašė deklaracijos FR0572 formos A dalies 19 arba 20 laukelyje. MIA sumokėta PSD įmoka nuo ankstesniais 2009 metų mėnesiais už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą sumokėtų sumų (nurodytų deklaracijos FR0572A priedo A6 laukelyje) ir nuo jų išskaičiuota pajamų mokesčio suma (nurodyta deklaracijos FR0572A priedo A7 laukelyje) neperkeliama į deklaracijos FR0572 pagrindinę formą. Todėl ankstesnių mėnesių deklaracijų FR0572 formų tikslinti MIA nereikia.

 

Pavyzdys, kaip pildyti deklaracijos FR0572 formą ir jos FR0572A priedą, kai MIA darbuotojo naudai sumoka įmoką už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą ir nuo jos tą patį mėnesį, kurį moką įmoką, išskaičiuoja pajamų mokestį ir PSD įmoką

MIA 2009 m. rugsėjo 16 d. draudimo kompanijai sumokėjo 1000 Lt įmoką už savo darbuotojo papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą ir nuo šios sumos išskaičiavo ir į biudžetą sumokėjo 150 Lt pajamų mokesčio ir 60 Lt PSD įmoką.

Šią įmoką ir nuo jos išskaičiuotą pajamų mokestį bei PSD įmoką MIA rugsėjo mėnesio deklaracijos FR0572 formos FR0572A priede nurodo taip:

A1 - eilutės Nr.; A3 - darbuotojo vardas pavardė; A4 – asmens kodas; A5 – savivaldybės kodas;

A6 (gyventojams išmokėtų išmokų, neatėmus pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, suma) – 1000 Lt (ši suma perkeliama į deklaracijos FR0572 formos B dalies 21 laukelį);

A22 (taikytas NPD) ir A23 (taikytas PNPD) laukeliai nepildomi;

A7 (išskaičiuota pajamų mokesčio suma) – 150 Lt (1000 x 0,15) (ši pajamų mokesčio suma perkeliama į deklaracijos FR0572 formos B dalies 23 laukelį); 

A8 (mokėjimo terminas) nurodoma mokėjimo termino reikšmė ,,2"; 

A9 (gyventojo grąžinta už jį sumokėta pajamų mokesčio suma) – laukelis nepildomas;

A16 (pajamų rūšies kodas) – 01 (su darbo santykiais susijusios pajamos);

A17 (iš mokestį išskaičiuojančio asmens lėšų sumokėta pajamų mokesčio suma) - laukelis nepildomas;

A18 (išskaičiuota PSD suma) – 60 Lt (1000 x 0,06) (ši suma perkeliama į deklaracijos FR0572 formos B dalies 28 laukelį);

A19 ( iš mokestį išskaičiuojančio asmens lėšų sumokėta PSD įmokų suma) - laukelis nepildomas; A20 (gyventojo grąžinta už jį sumokėta PSD įmokų suma) – laukelis nepildomas.

Šiame pavyzdyje pateiktu atveju deklaracijos FR0572A priedo A6 laukelio 1000 Lt suma perkeliama į deklaracijos FR0572 formos B dalies ,,Kitos A klasės išmokos" 21 laukelį, nuo jos išskaičiuota 150 Lt pajamų mokesčio suma perkeliama į deklaracijos FR0572 formos B dalies 23 laukelį, o išskaičiuota 60 Lt PSD įmokos suma (nurodyta A18 laukelyje) perkeliama į 28 laukelį. Draudimo įmokos 1000 Lt suma ir nuo jos išskaičiuota 150 Lt pajamų mokesčio suma deklaracijos FR0572 formos A dalies laukeliuose nenurodoma.

Jeigu MIA tą patį 2009 metų mėnesį (pvz., rugsėjo mėn.) išskaičiuoja ir į biudžetą sumoka PSD įmoką nuo darbuotojo naudai tą mėnesį už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą sumokėtos sumos ir tą patį mėnesį išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą PSD įmoką nuo to paties darbuotojo naudai ankstesniais mėnesiais už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą sumokėtų sumų, tokio darbuotojo naudai sumokėtos draudimo sumos ir nuo jų išskaičiuoti ir sumokėti mokesčiai turi būti nurodyti deklaracijos FR0572A priedo atskirose eilutėse.

 

Informuojame, kad gyventojų pajamų mokesčio suma, nurodyta deklaracijos FR0572 formos B dalies 22 ir 23 laukeliuose, turi būti mokama 1411 įmokos kodu.

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis