« Grįžti

DĖL EUROPOS TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMO BYLOJE C-517/07

Atnaujinimo data: 2009-03-31
Registracijos numeris   (18.2-31-2) - R-3022   Data   2009.03.31

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Europos Teisingumo Teismo (toliau - ETT) sprendimą, priimtą byloje C-517/07, Afton Chemical Limited prieš The commissioners for Her Majestys‘s Revenue and Customs (toliau - The Commissioners).

Bylos esmė. Įvairius priedus (valiklis, putojimo stabdiklis, deemulgatorius, nešantysis skystis, tirpiklis, cetano skaičių didinantis priedas, tepalingumą didinantis priedas, korozijos inhibitorius), susijusius su KN 3811, skirtus dėti į degalus, gaminanti įmonė Afton Chemical Limited kreipėsi į Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės kompetentingą instituciją (The Commissioners) siekdama susigrąžinti už šiuos priedus sumokėtus akcizus . Įmonės nuomone, priedai, kurie nėra panaudojami kaip variklių ar kitų mechanizmų degalai arba tokiu būdu naudojamos medžiagos priedas ar užpilas, yra neapmokestinami akcizų mokesčiu. Tuo tarpu The Commissioners prašymo netenkino laikant, kad minėtiems priedams negali būti taikomas akcizų susigrąžinimas.

Byloje nagrinėjami klausimai. Ar degalų priedai (valiklis, putojimo stabdiklis, deemulgatorius, nešantysis skystis, tirpiklis, cetano skaičių didinantis priedas, tepalingumą didinantis priedas, korozijos inhibitorius), kurie nėra skirti naudoti, nėra parduodami arba naudojami kaip variklių degalai, bet kurie dedami į variklių degalus ne tam, kad tiektų energiją degalus naudojančiai transporto priemonei, apmokestinami pagal Direktyvas 92/81/EEB, 2003/96/EB ir ar gali būti taikomos akcizų lengvatos?

ETT konstatavo, kad Direktyvos 92/81/EEB 2 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos pirmo sakinio nuostata „ne tik 1 straipsnyje nurodytiems produktams" ir Direktyvos 2003/96/EB 2 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa apibrėžia, kad į šių nuostatų taikymo sritį patenka visi produktai, skirti naudoti, parduodami ar naudojami kaip variklių degalai arba variklių degalų priedai, įskaitant produktus, kurie yra mineralinės alyvos (arba energetikos produktai). Aiškinimas, kad degalų priedai neturėtų būti apmokestinami akcizais, prieštarautų Direktyvos 92/81/EEB ir Direktyvos 2003/96 pirmuosiuose straipsniuose įtvirtintiems tikslams bei galėtų kilti piktnaudžiavimo rizika, nes kiekvienu atveju reikėtų tirti mišinio turinį, siekiant nustatyti variklio degalų ir priedų proporcijas jame, o tai įmanoma tik atlikus detalų cheminį tyrimą. Vadinasi, direktyvų nuostatos dėl mineralinių alyvų (arba energetikos produktų), skirtos taikyti visiems produktams, naudojamiems kaip degalų priedai.

ETT sprendimas. 1992 m . spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/81/EEB dėl mineralinėms alyvoms taikomų akcizo tarifų suderinimo, iš dalies pakeistos 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 94/74/EB, 2 straipsnio 3 dalis ir 8 straipsnio 1 dalis, kalbant apie laikotarpį iki 2003 m. gruodžio 31 d., ir 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, 2 straipsnio 3 ir 4 dalys, kalbant apie laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki spalio 31 d., turi būti aiškinamos taip, kad variklių degalų priedams, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, kurie yra „mineralinės alyvos" pirmos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies prasme arba „energetikos produktai" antros direktyvos 2 straipsnio 1 dalies prasme, bet nėra skirti naudoti, parduodami ar naudojami kaip variklių degalai, turi būti taikomos šiose direktyvose nustatytos apmokestinimo schemos.

Šio sprendimo nuostatų taikymas Lietuvoje. Remiantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) nuostatomis degalų priedai apmokestinami akcizais, išskyrus atvejus numatytus šio įstatymo 41 straipsnyje. 

ETT sprendimo tekstą galima rasti ETT interneto svetainėje www.curia.eu.

 

Viršininkas

Modestas Kaseliauskas