« Grįžti

DĖL FORMŲ, KURIAS PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA NAUDOJA TAIKYDAMA DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARTIS

Atnaujinimo data: 2009-10-14
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-10554   Data   2006-12-01

Informuojame, kad Prancūzijos Respublikos ekonomikos, finansų ir pramonės ministerija atsiuntė naujas formas, kurias Prancūzijos Respublikos mokesčių administratoriui turės teikti tų užsienio valstybių, su kuriomis Prancūzijos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai, nuo 2007 m. sausio 1 d. iš Prancūzijos rezidentų gavę dividendus, palūkanas ar honorarus ir norintys, kad jiems iš Prancūzijos Respublikos biudžeto būtų grąžintas nuo tokių pajamų prie pajamų šaltinio Prancūzijoje ne pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatas išskaičiuotas pajamų mokestis.

Pridedame šias formas (5000-EN; 5001-EN; 5002-EN; 5003-EN) anglų ir prancūzų kalba bei jų vertimą į lietuvių kalbą (žiūrėti prisegtą failą):
forma 5000 - Rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma,
forma 5001 - Prašymas grąžinti nuo dividendų prie pajamų šaltinio išskaičiuotą pajamų mokestį (priedas prie Rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos),
forma 5002 - Prašymas grąžinti nuo palūkanų prie pajamų šaltinio išskaičiuotą pajamų mokestį (priedas prie Rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos),
forma 5003 - Prašymas grąžinti nuo honoraro prie pajamų šaltinio išskaičiuotą pajamų mokestį (priedas prie Rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos).


Šios Prancūzijoje naudojamos formos yra skelbiamos internete adresu: www.impots.gouv.fr (rubrikoje ,,recherche de formulaires"). Formos yra prancūzų, anglų, vokiečių, italų, ispanų ir olandų kalbomis. Kiekviename šių formų rinkinyje yra po tris formų egzempliorius, kurių du gali būti pasirinkti tą kalba, kurią naudoja iš Prancūzijos pajamas gaunantis asmuo, o trečiasis formos egzempliorius (kuris bus pateiktas Prancūzijos Respublikos kompetentingiems asmenims) yra prancūzų kalba. Formas pildant kompiuteriu, užpildžius vieną formos egzempliorių, automatiškai užpildomi kiti du formų egzemplioriai.

Užsienio valstybių, su kuriomis Prancūzijos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentams, kurie iš Prancūzijos įmonių nuo 2007 m. sausio 1 d. gaus dividendus, bus taikoma paprastesnė procedūra: tokie asmenys dividendus išmokančiai Prancūzijos įmonei prieš išmokant dividendus galės pateikti tik Rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą (formą 5000, be jos priedo formos 5001). Prancūzijos įmonė, turėdama dividendų gavėjo rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą, išmokėdama dividendus, juos apmokestins pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas (t.y. dividendų išmokėjimo momentu taikys dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje dividendams apmokestinti nustatytas mokestines lengvatas).
Lietuvos rezidentai (Lietuvos juridiniai asmenys ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai), kurie nuo 2007 m. sausio 1 d. iš Prancūzijos gaus dividendus, palūkanas ar honorarą, ir norės, kad tokioms pajamoms apmokestinti būtų pritaikytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės sutartyje dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo (toliau - sutartis) nustatytos mokestinės lengvatos, Prancūzijos Respublikos mokesčių administratoriui turės teikti šias formas.

Lietuvos rezidentai, kurie nuo 2007 m. sausio 1 d. iš Prancūzijos įmonių gaus dividendus ir norės, kad Prancūzijos įmonės, išmokėdamos dividendus, taikytų prie pajamų šaltinio dividendams apmokestinti sutartyje nustatytą pajamų mokesčio tarifą, dividendus išmokančioms Prancūzijos įmonėms turės pateikti Rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą (formą 5000, be jos priedo formos 5001). Jeigu Lietuvos rezidentas iki išmokant dividendus Prancūzijos įmonei nepateiks užpildytos Rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos (formos 5000), tai Prancūzijos įmonė, mokėdama jam dividendus, nuo jų išskaičiuos pajamų mokestį pagal Prancūzijos Respublikos vidaus mokesčių įstatymus. Lietuvos rezidentas, norėdamas susigrąžinti iš Prancūzijos Respublikos biudžeto ne pagal sutarties nuostatas nuo dividendų išskaičiuotą pajamų mokestį, Prancūzijos Respublikos vietos mokesčių administratoriui turės pateikti užpildytą Rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą (formą 5000) ir jos priedą ,,Prašymą grąžinti nuo dividendų prie pajamų šaltinio išskaičiuotą pajamų mokestį" (formą 5001).

Nuo palūkanų ir honorarų, kuriuos iš Prancūzijos gaus Lietuvos rezidentai, tokias sumas išmokantys asmenys prie pajamų šaltinio išskaičiuos pajamų mokestį pagal Prancūzijos Respublikos vidaus mokesčių įstatymus. Lietuvos rezidentai, iš Prancūzijos Respublikos biudžeto norėdami susigrąžinti ne pagal sutarties nuostatas nuo palūkanų ir honoraro išskaičiuotą pajamų mokestį, Prancūzijos Respublikos vietos mokesčių administratoriui turės pateikti užpildytą Rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą (formą 5000) ir jos atitinkamą priedą ,,Prašymą grąžinti nuo palūkanų prie pajamų šaltinio išskaičiuotą pajamų mokestį" (formą 5002) arba priedą ,,Prašymą grąžinti nuo honorarų prie pajamų šaltinio išskaičiuotą pajamų mokestį" (formą 5003).

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos rezidentui Rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos (formos 5000) IV skyrių ,,Declaration of the foreign tax authority" (Užsienio institucijos patvirtinimas) turi užpildyti ir patvirtinti ta apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI), kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra registruotas ar gyvena Lietuvos rezidentas, gaunantis pajamų iš Prancūzijos. Lietuvos rezidentas AVMI turi pateikti tris Rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos (formos 5000) egzempliorius (du anglų kalba ir vieną prancūzų kalba), kurių visų trijų egzempliorių IV skyrių turi užpildyti ir patvirtinti AVMI.

Vieną Rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos (formos 5000) egzempliorių (kurio IV skyrių patvirtina AVMI) anglų kalba AVMI pasilieka sau, o kitas lieka šią formą patvirtinti prašiusiam Lietuvos rezidentui. Šios pažymos egzempliorių prancūzų kalba Lietuvos rezidentas turi pateikti Prancūzijos Respublikos vietos mokesčių administratoriui.
Viršininko pavaduotojas                                                      Saulius Trečekauskas