« Grįžti

DĖL GYDYTOJŲ FARMACINIŲ KOMPANIJŲ UŽSAKYMU VYKDOMOS KLINIKINIŲ TYRIMŲ VEIKLOS

Atnaujinimo data: 2012-04-27
Registracijos numeris   (18.19-31-1)-R-3865   Data   2012.04.27

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų paklausimus, paaiškina:

Situacija

Gydytojai, įsiregistravę kaip vykdantys individualią veiklą (veiklos rūšies kodas pagal EVRK 72 – moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla) vykdo biomedicininius mokslinius tyrimus pagal užsienio farmacinių kompanijų (užsakovų) protokolus, siekiant moksliniais tiriamaisiais metodais patikrinti ir patvirtinti tiriamųjų vaistinių preparatų poveikį pacientams. Kadangi, paklausėjų nuomone, jie vykdo mokslinius darbus, todėl nelaiko savęs vykdančiais laisvosios profesijos veiklą. Šie gydytojai vykdo kolektyvinę mokslinę veiklą, kuri neatsiejama nuo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose lankosi ir gydomi jų pacientai, pildo medicininę dokumentaciją paraleliai su moksline dokumentacija pagal užsakovo sudarytą mokslinio tyrimo protokolą.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 2 str. 35 dalyje nustatyta, kad l aisvoji profesija – profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines paslaugas klientams ir visuomenei, įskaitant teisinę (advokato, advokato padėjėjo, notaro, notaro padėjėjo, antstolio, antstolio padėjėjo, konsultanto teisiniais klausimais ir kita teisinė veikla), apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, lobisto, finansų konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus, dizainerio, gydytojo, psichologo, žurnalisto, maklerio, brokerio ir panašią veiklą.

Vadovaujantis GPMĮ pateiktu laisvosios profesijos apibrėžimu vykdančiais laisvosios profesijos veiklą laikomi gydytojai, savarankiškai teikiantys paslaugas medicinos ir sveikatos apsaugos srityje.

Gydytojai, atliekantys klinikinius vaistinių preparatų tyrimus, šią veiklą vykdo teikdami sveikatos priežiūros paslaugas. Todėl, VMI prie FM nuomone, gydytojai, kurie, gyventojams teikdami sveikatos priežiūros paslaugas, kartu atlieka ir klinikinius vaistinių preparatų tyrimus, laikomi vykdančiais savarankišką gydytojo veiklą (t.y. laisvosios profesijos veiklą), iš kurios gaunamos pajamos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

 

Kolektyvinė mokslinė veikla (kaip nurodyta paklausime) pagal GPMĮ nuostatas nelaikoma gyventojo savarankiška veikla, todėl iš tokios veiklos gautos pajamos nepriskirtinos individualios veiklos pajamoms.

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė