« Grįžti

DĖL GYVENTOJAMS TIEKIAMOS ŠILUMOS ENERGIJOS APMOKESTINIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU

Atnaujinimo data: 2009-04-09
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-3482   Data   2009.04.09

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į gaunamus mokesčių mokėtojų paklausimus dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (toliau - PVM įstatymas, Žin., 2002, Nr. 35- 1271; 2004, Nr. 103-3757) 1251 straipsnyje numatyto 14 procentinių punktų PVM tarifo dydžio dengimo iš biudžeto, paaiškina.

Pagal PVM įstatymo nuostatas šiluminė energija yra apmokestinama 19 procentų PVM tarifu. Tačiau PVM įstatymo 1251 straipsnyje nustatyta, kad PVM apskaičiuotas už šilumos energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą) ir už į gyvenamąsias patalpas tiekiamą karštą vandenį arba šaltą vandenį karštam vandeniui paruošti bei šilumos energiją, sunaudotą šiam vandeniui pašildyti (toliau - šiluma), 14 procentinių punktų PVM dydžiu yra dengiamas iš biudžeto. O tai reiškia, kad už gyvenamosioms patalpoms tiekiamą šilumos energiją gyventojai moka tik 5 procentų PVM, o likusi 14 procentų dydžio PVM suma, kurios nesumoka gyventojai, šilumos tiekėjams padengiama iš biudžeto lėšų.

Kaip sprendžiame iš mokesčių mokėtojų paklausimų, dažni atvejai, kai šilumos tiekėjai su statybinėmis bendrovėmis sudaro sutartis dėl šilumos tiekimo į statomą ar jau pastatytą pastatą. Atsižvelgiant į tai, kad tik gyventojai už į gyvenamąsias patalpas tiekiamą šilumą moka 5 procentų PVM, šiluma tiekiama į statybinei bendrovei priklausantį pastatą turi būti apmokestinama taikant standartinį 19 procentų PVM tarifą. Šiuo atveju šilumos tiekėjams PVM įstatymo 1251 straipsnyje numatytas 14 procentinių punktų PVM tarifo dydžio dengimas iš biudžeto nepriklauso.

Gyventojai iš statybinės organizacijos nusipirkę butą ir pirkimo-pardavimo sutartį patvirtinę notariškai, už šilumą tiekiamą į jų įsigytas gyvenamąsias patalpas turi mokėti 5 procentų PVM. Tuo atveju, jeigu gyventojai dar nėra sudarę su šilumos tiekimo įmone sutarties dėl šilumos tiekimo, tai jie už statybinės organizacijos perparduodamą šilumą turi sumokėti 5 procentų PVM, o 14 procentinių punktų PVM tarifo dydžio suma, pagal PVM įstatymo 1251 straipsnio nuostatas, statybinei organizacijai yra dengiama iš biudžeto lėšų.

 Pažymime, kad šiluma tiekiama į komercines patalpas yra apmokestinama taikant standartinį 19 procentų PVM tarifą ir PVM įstatymo 1251 straipsnyje numatytas 14 procentinių punktų PVM tarifo dydžio dengimas iš biudžeto nei šilumos tiekimo įmonei nei šią šilumą perparduodančiai statybos bendrovei nepriklauso.

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis