« Grįžti

DĖL GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, APSKAITOS

Atnaujinimo data: 2009-04-30
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1)- R-4207   Data   2009.04.30

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2009-05-01 įsigalioja 2009 m. balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-096 ,,Dėl Finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 ,,Dėl gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2009, Nr. 41-1643; toliau - Įsakymas).

Įsakymas papildytas nuostata, kad prekiaujant žemės ūkio ir maisto produktais padarytos (apmokėtos) šių produktų įsigijimo išlaidos įrašomos jų įsigijimo dieną (datą įrašant 4 skiltyje prie eilės numerio).

Vadinasi, kai gyventojai, įsigiję verslo liudijimus prekybai, užsiima ir žemės ūkio bei maisto produktų prekyba, tai patirtos (apmokėtos) šių produktų įsigijimo išlaidos turi būti įrašomos į Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą (toliau – žurnalas) jų įsigijimo dieną, įsigijimo datą įrašant žurnalo 4 stulpelyje (šalia nurodomo išlaidų eilės numerio). Kitos rūšies patirtos išlaidos į žurnalą įrašomos paties gyventojo pasirinkimu: vienu įrašu už visą mėnesį neskirstant jų pagal rūšis, arba suskirstant pagal rūšis ir pagal išlaidų padarymo datą.

Prašome informuoti savo savivaldybių gyventojus apie nuo 2009 m. gegužės 1 d. įsigaliojančius minėto Įsakymo pakeitimus.

Viršininko pavaduotojas

Gediminas Vyšniauskis

Teisės aktai
LRS  Finansų ministro 2002-12-24 įsakymas Nr. 415 " DĖL GYVENTOJO, ĮSIGIJUSIO VERSLO LIUDIJIMĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALO FORMOS IR JO PILDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO"