« Grįžti

DĖL GYVENTOJŲ METINIŲ PAJAMŲ (GMP) APSKAIČIAVIMO

Atnaujinimo data: 2010-01-11
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-343   Data   2010.01.11

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, 75-3085, toliau – GPMĮ) 20 str. nuostatas, gyventojo metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau - MNPD) priklauso nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų gyventojo metinių pajamų (toliau - GMP) dydžio, t. y. kuo didesnės GMP, tuo MNPD mažesnis. Kai GMP viršija 37 800 Lt sumą, MNPD netaikomas. GMP yra lygios gyventojo mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų pajamų, išskyrus išmokas, mokamas pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias sumokėtų įmokų dydžio, sumai, neatėmus GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų ir gyventojui taikytino MNPD, ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio.

Klausimas. Ar pajamos, gautos iš veiklos pagal verslo liudijimą, įskaitomos į GMP?

Atsakymas. GPMĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nuo pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokestis sumokamas iš anksto, įsigyjant verslo liudijimą. Sumokamo fiksuoto pajamų mokesčio dydis nepriklauso nuo per metus gautos konkrečių pajamų sumos.

Pagal GPMĮ 16 straipsnio nuostatas, pajamos, apmokestintos įsigijus verslo liudijimą, neįskaitomos apskaičiuojant gyventojo metines apmokestinamąsias pajamas.

Atsižvelgus į aukščiau nurodytas GPMĮ nuostatas, darytina išvada, kad iš veiklos pagal verslo liudijimą gautos pajamos neįskaitomos į GMP sumą. Vadinasi, apskaičiuojant gyventojui taikytiną MNPD, neturi būti įskaitomos pajamos gautos iš veiklos pagal verslo liudijimą.

Atkreipiame dėmesį, kad Deklaracijos GPM308 taisyklės (taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96, Žin., 2009, 152-6865) bus keičiamos pagal šame rašte išdėstytą nuomonę, todėl pildant Deklaraciją GPM308 prašome vadovautis šiuo paaiškinimu.

 

 

Viršininko pavaduotojas                   Gediminas Vyšniauskis