« Grįžti

DĖL GYVENTOJŲ PAGAL PASIRINKIMO SANDORIUS GAUTŲ PAJAMŲ APMOKESTINIMO IR DEKLARAVIMO TVARKOS

Atnaujinimo data: 2015-06-18
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1) RM- 13839   Data   2015-06-17

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) papildydama 2015-02-19 raštu Nr.(18.18-31-1) RM-2758 pateiktą paaiškinimą „Dėl 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų", paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos gyventojų 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais pagal pasirinkimo sandorius (angl. stock options) darbuotojų gautos pajamos.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau — GPMĮ) 6 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 4 punkte paaiškinta, kad darbuotojui pagal pasirinkimo sandorį (angl. stock options) įsigijus (nemokamai ar už žemesnę nei rinkos kaina) akcijų, arba pagal tokį sandorį gavus piniginę išmoką, gauta nauda priskiriama su darbo santykiais susijusioms pajamoms. Gautos pajamos priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms, neatsižvelgiant į tai, kas išmokėjo išmoką (darbdavio įmonė ar užsienio įmonė (motininė, dukterinė ar kita įmonė, kuri įsigyja darbdavio įmonę su turimais darbuotojams įsipareigojimais ir pan.), bei kam išmokama išmoka (esamam ar buvusiam darbuotojui). Vadovaujantis GPMĮ 23 straipsniu nuo A klasės pajamoms priskiriamų išmokų (pvz., gautų iš Lietuvos įmonės) pajamų mokestį apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą privalo išmoką išmokantis asmuo. Kai šios pajamos pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms (pvz., gautos iš užsienio įmonės), vadovaujantis GPMĮ 27 straipsniu nuolatiniam Lietuvos gyventojui privalu pateikti Metinę pajamų deklaracijos GPM308 formą. Su darbo santykiais susijusios pajamos deklaruojamos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos priede GPM308P „Apmokestinamosios pajamos".

Remdamasi išdėstytu, VMI prie FM pažymi, kad išdėstytu atveju pagal pasirinkimo sandorį gauta nauda GPMĮ taikymo prasme nelaikoma finansinių priemonių realizavimo pajamomis, todėl šioms pajamoms GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkte nustatyta lengvata netaikoma.

Pagal pasirinkimo sandorius ne iš darbdavio ar su darbdaviu nesusijusio asmens gautos pajamos laikomos išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamomis. Šių pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumai paaiškinti aukščiau paminėtame VMI prie FM 2015-02-19 rašte Nr.(18.18-31-1) RM-2758.

 

 

Viršininko pavaduotoja

 

 

 

                                                                       Vilma Vildžiūnaitė