« Grįžti

DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO GRĄŽINIMO

Atnaujinimo data: 2007-12-11
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-12138   Data   2007.12.11

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama užtikrinti sklandų Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) nuostatų taikymą, paaiškina:

Atvejis: Vienetas, 2007 m. įsigydamas nekilnojamąjį turtą iš gyventojo, remdamasis gyventojo pateiktais dokumentais, kad tas nekilnojamasis turtas buvo pirktas 2005 m., išskaičiavo 15 proc. pajamų mokestį nuo visos vieneto gyventojui išmokamos to turto pirkimo sumos. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad gyventojas turi papildomų dokumentų, kurie patvirtina, kad jis tą nekilnojamąjį turtą buvo įsigijęs ne 2005 m., o 1997 m., vadinasi, pajamų mokestis neturėjo būti išskaičiuotas (GPMĮ 17 str. 1 d. 21 punktas, kai nekilnojamasis daiktas įsigytas anksčiau negu prieš trejus metus iki jo pardavimo).

Klausimas: Kaip tokiu atveju (iki mokestinio laikotarpio pabaigos) mokesčių administratorius gali gyventojui grąžinti susidariusią gyventojų pajamų mokesčio permoką?

Atsakymas. Remdamasis GPMĮ 23 str. 1 dalies nuostatomis, Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėdamas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti šio įstatymo nustatytą pajamų mokestį, jeigu tos išmokos nėra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms.

Minimu atveju, kai gyventojų pajamų mokestis buvo neteisingai išskaičiuotas ne dėl mokestį išskaičiuojančio asmens klaidos, gyventojas iki mokestinio laikotarpio pabaigos norintis susigrąžinti klaidingai išskaičiuotą pajamų mokestį, gali kreiptis į mokestį išskaičiuojantį asmenį, kad jis, remdamasis gyventojo pateiktais papildomais dokumentais patikslintų to mėnesio, kurį buvo išskaičiuotas pajamų mokestis nuo turto pardavimo pajamų Mėnesinę pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-7 (Žin., 2004, Nr. 14-449; toliau – deklaracijos FR0572 forma). Tikslindamas deklaracijos FR0572 formą, mokestį išskaičiuojantis asmuo turi nurodyti, kad gyventojui išmokėtos neapmokestinamosios pajamos. Mokestį išskaičiuojančiam asmeniui patikslinus mokesčio deklaraciją, susidariusi mokesčio permoka vadovaujantis Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (Žin., 2004, Nr. 180-6689), nustatyta tvarka gali būti grąžinta gyventojui, pateikusiam tinkamai užpildytos FR0781 formos Prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą).

Atkreipiame dėmesį, jog mokestį išskaičiuojantis asmuo gyventojui išmokėtą sumą (kaip neapmokestinamąsias nekilnojamojo turto pardavimo pajamas) turi deklaruoti Metinėje A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje, patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos viršininko 2004 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. VA-145 (Žin., 2004, Nr.134-4889).

Gyventojui, pateikusiam visus reikalingus dokumentus, pajamų mokesčio permoka grąžinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nustatyta tvarka, t.y. per 30 dienų nuo prašymo priėmimo apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje dienos.

Jeigu per tą mokestinį laikotarpį minėto prašymo gyventojas nepateikia, permoką jis gali susigrąžinti nustatytu laiku pateikęs metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Pagal metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, mokesčio permoka grąžinama ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 dienos, o jei metinė pajamų mokesčio deklaracija pateikiama pasibaigus atitinkamų metų metinės deklaracijos pateikimo terminui, - ne vėliau kaip per 90 dienų po deklaracijos gavimo apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje dienos.

 

Viršininko pavaduotojas

 

Saulius Trečekauskas