« Grįžti

DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO NUOSTATŲ TAIKYMO

Atnaujinimo data: 2006-11-23
Registracijos numeris   (18.16-31-1)-R-10297   Data   2006.11.23

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsakydama į Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos sveikatos ir socialinės apsaugos departamento Socialinės apsaugos skyriaus paklausimą, paaiškina Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) 21 str. 1 dalies nuostatų taikymą.

Situacija. Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (Žin., 2004, Nr. 88-3208, toliau – Įstatymas) 9 straipsnį, asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba) pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 50 MGL dydžio išmoka būstui įsigyti arba įsikurti (toliau – vienkartinė išmoka). Vienkartinė išmoka grynaisiais pinigais neišmokama. Kokiems tikslams vienkartinė išmoka gali būti panaudota nustatyta Įstatymo 9 str. 3 punkte. Taikant GPMĮ 21 straipsnyje nustatytas pajamų mokesčio lengvatas gyventojui (kurio nurodymu vienkartinė išmoka ar jos dalis yra sumokama jo vardu atitinkamai įmonei, organizacijai ar kitam asmeniui) svarbios vienkartinės išmokos panaudojimo sritys yra šios: palūkanų (ar jų dalies) už paimtą kreditą būstui (gyvenamajam namui, butui) statyti arba pirkti apmokėjimas; studijų kainos padengimas; vieno asmeninio kompiuterio įsigijimo išlaidų apmokėjimas.

Klausimas. Ar gyventojai, už kuriuos savivaldybių administracijos apmoka išlaidas arba jų dalį (palūkanas už gyventojo paimtą kreditą gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti; už studijas aukštesniojoje ar aukštojoje mokykloje, už įsigytą asmeninį kompiuterį) gali pasinaudoti GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta pajamų mokesčio lengvata ir šiomis sumomis (ar jų dalimi) sumažinti savo atitinkamų metų apmokestinamąsias pajamas?

Atsakymas. Tuo atveju, kai savivaldybių administracijos sumoka gyventojų vardu sumas banko įstaigoms, mokymo įstaigoms ar kitiems juridiniams asmenims, tačiau dokumentuose yra nurodoma, kad palūkanų už paimtą kreditą gyvenamajam būstui įsigyti, už studijas mokėtojas arba kompiuterio su programine įranga pirkėjas yra gyventojas, kuriam paskirta vienkartinė išmoka, tai toks gyventojas gali pasinaudoti GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta pajamų mokesčio lengvata ir šiomis sumomis (ar jų dalimi) sumažinti savo atitinkamų metų apmokestinamąsias pajamas.
Tokiais atvejais, įmokas gyventojų vardu gavusios banko įstaigos, mokymo įstaigos ar kiti juridiniai asmenys, mokesčių administratoriui privalo pateikti atitinkamą informaciją apie gyventojų sumokėtas sumas.

Viršininko pavaduotojas                                              Saulius Trečekauskas