« Grįžti

DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMO

Atnaujinimo data: 2007-12-04
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-11906   Data   2007.12.04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3085, toliau – Įstatymas) 6 straipsnio nuostatas nuo 2008 m. sausio 1 d., apmokestinant gyventojų gautas pajamas, taikomi 24 ir 15 procentų pajamų mokesčio tarifai, t.y. apmokestinant su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas bei kitas Įstatymo 6 str. 2 dalyje nenurodytas pajamas taikomas 24 procentų pajamų mokesčio tarifas, o apmokestinant Įstatymo 6 str. 2 dalyje nurodytas pajamas, kaip ir iki 2007 m. gruodžio 31 d., taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Kaip apmokestinamos su darbo santykiais susijusios pajamos, išmokamos dalimis: darbo užmokesčio dalis už pirmąją 2007 m. gruodžio mėnesio pusę (avansas) išmokėta 2007 m. gruodžio mėnesį, kita šio mėnesio darbo užmokesčio dalis - 2008 m. sausio mėnesį?

Kai su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos mokamos dalimis, tai už 2007 m. gruodžio mėnesį pajamų mokestis turi būti apskaičiuotas nuo per tą mėnesį išmokėtos dalies (dalių) sumos. Darbo užmokesčio dalis (avansas) už gruodžio mėnesį, išmokėta iki 2007 m. gruodžio 31 d., apmokestinama taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, iš 2007 m. gruodžio mėnesį išmokėtos dalies (dalių) sumos atimamas gyventojui taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD). Kita gruodžio mėnesio darbo užmokesčio dalis, išmokėta nuo 2008 sausio mėnesio, apmokestinama taikant 24 proc. pajamų mokesčio tarifą. Iš 2008 m. sausio mėnesį išmokėtos (už 2007 m. gruodžio mėnesį) darbo užmokesčio likusios dalies bei kitų sausio mėnesį išmokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų sumos atimamas gyventojui taikomas sausio mėnesio NPD.

Tarkime, 2007 m. gruodžio mėnesį gyventojui, kuriam taikomas 320 NPD, apskaičiuota išmokėti 950 Lt darbo užmokesčio dalis už gruodžio mėnesio pirmąją pusę (avansas). Likusi 1230 Lt darbo užmokesčio suma išmokėta 2008 m. sausio mėnesį. Gyventojų pajamų mokestis nurodytu atveju apskaičiuojamas taip:

Nuo 2007 m. gruodžio mėnesį išmokėto avanso - (950-320)x27/100 = 170,10 Lt;

Nuo 2008 m. sausio mėnesį išmokėtos likusios gruodžio mėnesio darbo užmokesčio dalies – (1230-320)x24/100 = 218,40 Lt.

Labai svarbu, kad mokestį išskaičiuojantis asmuo, apskaičiuodamas pajamų mokestį, atitinkamu mokestiniu laikotarpiu gyventojui pritaikytų ne daugiau kaip 12 jam taikytinų NPD.

Kokio dydžio pajamų mokesčio tarifu apmokestinamos pajamos, apskaičiuotos už gruodžio mėnesį, tačiau išmokamos nuo 2008 m. sausio l d.?

Jeigu už gruodžio mėnesį darbo užmokestis pagal įmonės, įstaigos ar organizacijos nusistatytą vidaus tvarką mokamas nuo 2008 m. sausio 1 d., jis apmokestinamas taikant 24 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Tarkime, kad įstaiga savo vidaus taisyklėse yra nustačiusi, kad darbo užmokestis už mėnesį mokamas kito mėnesio 12 dieną. Įstaigos darbuotojui, kuriam taikomas 320 Lt NPD, už 2007 m. gruodžio mėnesį apskaičiuotas darbo užmokestis išmokamas 2008 m. sausio mėnesio 12 dieną.

Išmokėjus 1800 Lt darbo užmokesčio sumą už 2007 m. gruodžio mėn., pajamų mokestis apskaičiuojamas taip: [(1800-320] (sausio mėnesio NPD)x24/100=355,20 Lt.

Kokio dydžio pajamų mokesčio tarifu apmokestinamas iki 2007 m. gruodžio 31 d. išmokėtas atlyginimas už 2008 m. sausio ir vėlesnių mėnesių atostogas?

Už suteiktas nuo 2008 m. sausio mėnesio atostogas apskaičiuotas atlyginimas, išmokamas iki 2007 m. gruodžio 31 d., apmokestinamas taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Tarkime, kad gyventojui iki 2007 m. gruodžio 31 d. išmokamas atlyginimas už sausio mėnesio atostogas. Šis atlyginimas apmokestinamas taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą. Gyventojui, kuriam taikomas 320 Lt NPD, išmokamas 1950 Lt atlyginimas už 2008 m. sausio mėnesio atostogas bei 1800 Lt darbo užmokesčio už 2007 m. gruodžio mėnesį. Pajamų mokestis apskaičiuojamas taip: [(1800+1950)-320 (gruodžio mėn. NPD)x27/100] = 926,10 Lt.

Kokio dydžio pajamų mokesčio tarifas taikomas ir kiek NPD taikoma apmokestinant 2008 m. sausio ir vėlesniais mėnesiais darbuotojams išmokėtas premijas už 2007 m. darbo rezultatus?

Nuo 2008 m. sausio mėnesio darbuotojams išmokėtos premijos, neatsižvelgiant už kokio laikotarpio darbo rezultatus jos apskaičiuotos, apmokestinamos taikant 24 proc. pajamų mokesčio tarifą, atėmus to mėnesio, kurį tokios premijos išmokamos, vieną gyventojui taikomą NPD.

Tarkime, kad 2008 m. vasario mėnesį darbuotojui buvo išmokėta 6200 Lt premija už 2007 m. darbo rezultatus, taip pat išmokėta 1550 Lt darbo užmokesčio už 2008 m. sausio mėnesį. Gyventojui taikomas 320 Lt NPD. Pajamų mokestis apskaičiuojamas taip: [(6200+1550)-320]x24/100 = 1783,20 Lt.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai mokestį išskaičiuojantys asmenys (įmonių vadovai, bendrovių savininkai, įstaigų vadovai ir kt.) priims sprendimus dėl išmokų mokėjimo sausio mėnesį, kai analogiškais atvejais praėjusiais metais ir susitarimuose su darbuotojais (darbo sutartyse, kolektyvinėse sutartyse, vidaus tvarkos taisyklėse) išmokų mokėjimo terminas nebuvo nukėlinėjamas į kitus kalendorinius metus, mokesčių administratorius tokius faktus vertins kaip mokesčių vengimą ir papildomai apskaičiuos į biudžetą mokėtiną pajamų mokestį, taip pat taikys sankcijas (baudas) bei skaičiuos delspinigius.

 

Viršininko pavaduotojas

 

Saulius Trečekauskas