« Grįžti

DĖL ĮMOKŲ KODŲ, KURIAIS NUO GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ A KLASĖS IŠMOKŲ TURI BŪTI MOKAMAS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS IR PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKOS

Atnaujinimo data: 2009-04-02
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-3132   Data   2009.04.02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina, kokiais įmokų kodais mokesčius išskaičiuojantis asmuo (toliau – MIA) nuo gyventojams išmokėtų A klasės išmokų turi mokėti gyventojų pajamų mokestį ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Gyventojų pajamų mokestis, kurio sumas, pildydamas Mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formą ir jos priedus (patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. VA-23 (Žin., 2009, Nr. 28-1124)), MIA įrašo deklaracijos FR0572 formos A dalies 19 ir 20 laukeliuose, turi būti mokamas 1311 įmokos kodu.

Atkreipiame dėmesį, kad darbuotojo naudai darbdavio nuo 2009 metų mokamos draudimo įmokos už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, nuo kurių išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis (įrašytas deklaracijos FR0572 formos 19 ar 20 laukelyje) turi būti mokamas 1311 įmokos kodu (privalomojo sveikatos draudimo įmokos neturi būti išskaičiuojamos).

Gyventojų pajamų mokestis, kurio sumas MIA įrašo deklaracijos FR0572 formos B dalies 22 ir 23 laukeliuose, turi būti mokamas 1411 įmokos kodu.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo pareigūnams ir statutiniams tarnautojams išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų (pajamų rūšies kodas - 01) ir nuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių gyventojams išmokėtų ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) ir tėvystės pašalpų (pajamų rūšies kodas - 03) išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis (įrašytas deklaracijos FR0572 formos 22 ir 23 laukeliuose) turi būti mokamas 1411 įmokos kodu.

Primename, kad:

- nuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtų autorinių atlyginimų, sporto ir atlikėjų veiklos pajamų (išskyrus su darbo santykiais susijusias sporto ir atlikėjų veiklos pajamas), nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtų A klasės su darbo santykiais nesusijusių apmokestinamųjų pajamų, kurios bendromis sumomis įrašomos deklaracijos FR0572 formos B dalies 21 laukelyje, išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis (nurodytas deklaracijos FR0572 formos B dalies 22 ir 23 laukeliuose) turi būti mokamas 1411 įmokos kodu;

- nuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtų dividendų (pajamų rūšies kodas – 26), tantjemų (pajamų rūšies kodas – 44), honorarų (pajamų rūšies kodas – 62), turto nuomos pajamų (pajamų rūšies kodas – 23 arba 24) ir kitų su darbo santykiais nesusijusių ir ne individualios veiklos pajamų (pajamų rūšių kodai nurodyti deklaracijos FR0572 pildymo taisyklių priede), kurios deklaruojamos deklaracijos FR0572A priede (nurodant kiekvienam gyventojui išmokėtas išmokų sumas), išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis (įrašytas deklaracijos FR0572 formos B dalies 22 ir 23 laukeliuose kartu su nuo kitų A klasės išmokų išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio bendromis sumomis) turi būti mokamas 1411 įmokos kodu.

Gyventojų pajamų mokestis, kurio sumas MIA įrašo deklaracijos FR0572 formos B dalies 25 ir 26 laukeliuose (kuriuose nurodomas nuo turto pardavimo pajamų) išskaičiuotas pajamų mokestis, turi būti mokamas 501XX įmokos kodu (XX- savivaldybės kodas).

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kurių sumas MIA įrašo deklaracijos FR0572 formos B dalies 27 ir 28 laukeliuose (sumos į šiuos laukelius įrašomos iš deklaracijos FR0572A priedo), turi būti mokamos 1951 įmokos kodu.

Jeigu iki šio paaiškinimo MIA 2009 metais įmokas mokėjo kitu, nei rašte nurodytu įmokos kodu, mokesčių administratoriui jis turi pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą (patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186; Žin., 2004, Nr. 180-6689) dėl sumokėtų įmokų įskaitymo iš vieno įmokos kodo į kitą (kad pajamų mokesčio permokos būtų užskaitytos pajamų mokesčio nepriemokoms padengti).

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis