« Grįžti

DĖL ĮMOKŲ MOKĖJIMO Į GARANTINĮ FONDĄ

Atnaujinimo data: 2006-10-26
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-9285   Data   2006.10.26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina apie įmokų mokėjimą į Garantinį fondą.
Klausimas.
Ar Lietuvos įmonė, mokėdama darbo užmokestį savo darbuotojui - Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės nuolatiniam gyventojui, nuo priskaičiuotos darbo užmokesčio sumos privalo mokėti įmokas į Garantinį fondą Lietuvoje?
Atsakymas.
Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatyme (Žin., 2000, Nr.82-2478; Žin., 2006, Nr.41-1460) nustatyta, kad visi juridiniai asmenys (išskyrus valstybės biudžetines įstaigas, savivaldybių biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas ir religines bendruomenes bei bendrijas), taip pat Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių, kuriose pagal tų valstybių įstatymus vykdomos nemokumo procedūros, filialai ir atstovybės, įregistruoti Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, privalo mokėti įmokas į Garantinį fondą. Įmokų dydis - 0,2 proc. darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Lietuvos įmonė, išmokėdama darbo užmokestį savo darbuotojui, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės nuolatinis gyventojas, nuo darbo užmokesčio sumos turi mokėti įmokas į Garantinį fondą Lietuvoje, neatsižvelgiant į tai, ar nuo tokio darbo užmokesčio yra mokamos socialinio draudimo įmokos Lietuvoje, ar, remiantis Europos Tarybos reglamento 1408/71/EEB nuostatomis, socialinio draudimo įmokos Lietuvoje nemokamos. Pradėjus Lietuvos įmonės bankroto procesą, lėšos iš Garantinio fondo, esant įmonės įsiskolinimui, bus skiriamos ir Lietuvos įmonės darbuotojui - Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės nuolatiniam gyventojui.


Viršininko pavaduotoja Birutė Černiuvienė