« Grįžti

DĖL INDIVIDUALIOS ĮMONĖS SAVININKO PAJAMŲ ĮMONĖS LIKVIDAVIMO ATVEJU

Atnaujinimo data: 2007-10-22
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-10422   Data   2007.10.22

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsakydama į mokesčių mokėtojo paklausimą, paaiškina:

Klausimas. Kaip turi būti deklaruojamos likviduojamos individualios įmonės savininko gautos pajamos, kai jam perduodamas likęs tos įmonės turtas?

Atsakymas. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 15 str. 3 dalį, gyventojai, apskaičiuodami apmokestinamąsias pajamas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais turi iš naujo apibūdinti gautas pajamas ir/ar išmokas. Pajamos apibūdinamos iš naujo Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575 (Žin., 2003, Nr. 116-5289, toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka.

Taisyklėse numatyta, kad individualios įmonės likvidavimo atveju turi būti iš naujo apibūdinamos tos įmonės savininko pajamos. Pagal Taisyklių nuostatas, pajamos, gautos individualios įmonės likvidavimo atveju, priskiriamos jos savininko ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų rūšiai.

Remiantis GPMĮ 11 str. 1 dalimi, vieneto likvidavimo atveju yra laikoma, kad gyventojas (vieneto dalyvis) parduoda turimas akcijas (dalis, pajus, t. y. vertybinius popierius), todėl individualios įmonės likvidavimo atveju jos savininko pajamos (t. y. gautas bet kokios rūšies įmonės turtas) turi būti deklaruojamos kaip vertybinių popierių pardavimo pajamos. Jos turi būti deklaruojamos laikinosios metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM302 formos GPM302T priedo II skyriuje: kaip gautų pajamų suma nurodoma gyventojo iš įmonės gauto turto tikroji rinkos kaina nuosavybės teisės perleidimo savininkui dieną, o kaip jo įsigijimo kaina – neatsiimti savininko įnašai, jeigu šie įnašai (ar jų dalis) jam nebus grąžinami pinigais.

Kartu primename, kad ne individualios veiklos turto pardavimo pajamos apmokestinamos GPMĮ 6 straipsnyje nustatytu 15 proc. pajamų mokesčiu.

Viršininko pavaduotojas                                        Gediminas Vyšniauskis