« Grįžti

DĖL INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS DARBŲ PIRKIMO PVM ATSKAITOS (PVM ĮSTATYMO 58 STR.)

Atnaujinimo data: 2006-11-24
Registracijos numeris   (18.3-31-2)-R-10332   Data   2006.11.24

        Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išnagrinėjusi Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos rašte pateiktus klausimus dėl PVM atskaitos už infrastruktūros objektų statybos darbus, bei gavusi šiuo klausimu Finansų ministerijos raštą (2006-11-03 raštas Nr. ((14.17-02)-5K-0628681)-6K-0610812), paaiškina:
        Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr.17-505, toliau – PVM įstatymas) 58 str. 1 dalies nuostatas PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui.
        Vadovaujantis šiomis nuostatomis, tuo atveju, kai įmonių, PVM mokėtojų, sukurti infrastruktūros objektai skirti tiesiogiai naudoti jų PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai tokių infrastruktūros objektų statybos darbų pirkimo PVM šios įmonės turi teisę įtraukti į PVM atskaitą. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai įmonė stato pardavimui su PVM gyvenamuosius namus ar kitus objektus ir atlieka kelių iki šių objektų statybos ar kitų infrastruktūros objektų gerinimo darbus, kurių vertė įtraukiama į parduodamų objektų apmokestinamąją vertę, nuo kurios apskaičiuojamas pardavimo PVM, tai šių infrastruktūros darbų pirkimo PVM įmonė turi teisę įtraukti į PVM atskaitą.


Viršininko pavaduotojas                                     Saulius Trečekauskas