« Grįžti

DĖL ĮSIREGISTRAVUSIŲ DARBO BIRŽOSE ASMENŲ, VYKDANČIŲ INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ PAGAL VERSLO LIUDIJIMUS, PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO

Atnaujinimo data: 2006-12-08
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-10804   Data   2006.12.08

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų paklausimus, pagal savo kompetenciją atsako į klausimą:

Savivaldybių tarybos savo sprendimais darbingo amžiaus asmenis, kurie užsiregistravę gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą, atleidžia nuo fiksuoto pajamų mokesčio išsiimant verslo liudijimus. Ar tokie asmenys turi mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas?

Pagal Sveikatos draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas; Žin., 1996, Nr.55-1287, 2002, Nr.123-5512) 17 straipsnio 4 dalies nuostatas, fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą (pagal verslo liudijimą ar be jo), moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, sudarančias 30 proc. paskaičiuotos gyventojų pajamų sumos, bet per mėnesį ne mažiau 1/12 metinės valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis einamaisiais mokestiniais metais. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar įstatymų nustatyta tvarka yra sumažinamas pajamų (verslo liudijimo) mokestis, ar konkretus fizinis asmuo nuo šio mokesčio atleistas.
Jei asmuo nėra draustas ar apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu kitoje asmenų kategorijoje, jis, prieš jam išsiimant verslo liudijimą, turi sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmoką, kuri per mėnesį turi būti ne mažesnė kaip 1/12 metinės Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis einamaisiais metais.
Jei asmuo, nors ir išsiima verslo liudijimą, už kurį, remdamasis gyvenamosios vietos savivaldybės tarybos sprendimu, fiksuoto pajamų mokesčio dalinai ar iš viso nemoka, bet lieka įregistruotas darbo biržoje kaip bedarbis ar ieškantis darbo, jam skirtumo tarp faktiškai sumokėtos (arba visai nemokėtos) privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos ir valstybės lėšomis draudžiamų asmenų 1/12 privalomojo sveikatos draudimo įmokų metinės sumos mokėti nereikia, kadangi privalomuoju sveikatos draudimu jis draudžiamas valstybės lėšomis, kaip tai nustatyta Įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte.
Jei asmuo išsiima verslo liudijimą, už kurį, remdamasis gyvenamosios vietos savivaldybės tarybos sprendimu, fiksuoto pajamų mokesčio dalinai ar iš viso nemoka, ir yra išbraukiamas iš darbo biržos registro, jam išlieka prievolė mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, t.y. per mėnesį ne mažiau kaip 1/12 metinės Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokų sumos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis einamaisiais metais.


Pažymime, kad Valstybės biudžeto įmokų dydis už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis kiekvienais metais nustatomas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2005, Nr.150-5462). 2006 m. metinė valstybės biudžeto įmoka už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis - 304,4 Lt, todėl mėnesinė privalomojo sveikatos draudimo įmoka turi būti ne mažesnė, kaip 25,37 Lt ir todėl, pavyzdžiui, jei asmuo 2 mėnesiams įsigyja verslo liudijimą, jis turi sumokėti ne mažesnę kaip 50,74 Lt (25,37 Lt x 2 mėn.) privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumą, jei nėra apsidraudęs ar draustas privalomuoju sveikatos draudimu kitoje asmenų kategorijoje.


Viršininko pavaduotojas                                  Saulius Trečekauskas