« Grįžti

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ KODŲ

Atnaujinimo data: 2006-03-02
Registracijos numeris   (17.4-30-1)-R-1752   Data   2006.03.02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) gavo informacijos iš apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI), kad mokesčių mokėtojai (juridiniai asmenys) pildydami deklaracijas neteisingai nurodo savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (juridinio asmens kodą), t.y., vietoje septynių skaitmenų kodo įrašo devynių skaitmenų juridinio asmens kodą, kuris nėra galiojantis, nes juridinis asmuo neturi registravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimo su jame nurodytu devynių skaitmenų kodu. Tai sudaro papildomų sunkumų apdorojant juridinių asmenų deklaracijas ir suvedant jas į VMI prie FM informacinę sistemą. VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyrius taiso tokių juridinių asmenų neteisingai nurodytus kodus deklaracijose ir tokių juridinių asmenų sąrašus kiekvieną savaitę teikia AVMI, tikslu susisiekti su juridiniais asmenims įtrauktiems į sąrašą ir informuoti juos apie teisingą galiojančio juridinio asmens kodo naudojimą, pildant ir teikiant AVMI įvairius mokestinius dokumentus. Tam, kad sumažinti tokių klaidingų deklaracijų pateikimo ir jose nurodytų klaidingų rekvizitų skaičių, papildomai pateikiame informaciją apie teisingą galiojančio juridinio asmens kodo naudojimą.

 

 

 

Kam suteikiamas devynių skaitmenų juridinio asmens kodas?

 

 

 

 

Devynių skaitmenų juridinio asmens kodas suteikiamas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems (įtrauktiems) Juridinių asmenų registre pagal Lietuvos Respublikos 2003-11-12 nutarimo Nr. 1407 3.3 punktą (toliau – nutarimas, Žin., 2003, Nr. 107-4810), tačiau galiojantis juridinio asmens kodas yra kodas, nurodytas galiojančiame jo registravimo Juridinių asmenų registre pažymėjime. Juridinio asmens kodas yra nekintamas. Juridinio asmens kodas privalo būti nurodomas visuose juridinio asmens oficialiuose dokumentuose.

 

 

 

Kokį kodą turi nurodyti juridiniai asmenys, įregistruoti Juridinių asmenų registre iki 2004-07-01 ir nepakeitę savo kodo į juridinio asmens kodą ?

 

 

 

 

Juridiniai asmenys, įregistruoti Juridinių asmenų registre iki 2004-07-01 ir nepakeitę savo septynių skaitmenų kodo į devynių skaitmenų juridinio asmens kodą, turi visose savo juridinio asmens oficialiuose dokumentuose nurodyti savo septynių skaitmenų kodą (pagal galiojantį registravimo pažymėjimą). Naują juridinio asmens kodą juridinis asmuo gali naudoti tik nuo naujo jo registravimo pažymėjimo išdavimo dienos.

 

 

 

 

 

Kur reikia kreiptis, norint gauti naują juridinio asmens registravimo pažymėjimą su devynių skaitmenų kodu?

 

 

 

 

Nauji juridinio asmens registravimo pažymėjimai išduodami visiems Juridinių asmenų registre įregistruotiems juridiniams asmenims, filialams ar atstovybėms, kai juridinis asmuo Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl duomenų ar dokumentų pakeitimo įregistravimo bei įrašymo arba naujo registravimo pažymėjimo išdavimo.

 

· Naujas registravimo pažymėjimas, kai keičiamas tik juridinio asmens kodas, išduodamas neatlygintinai. Juridiniai asmenys, norintys gauti naują devynių skaitmenų juridinio asmens kodą, turi kreiptis į Juridinio asmenų registro tvarkytoją pagal savo buveinės adresą. Visa, juridinį asmenį dominanti, informacija visais įregistravimo į Juridinių asmenų registrą, duomenų keitimo klausimais yra skelbiama Valstybės įmonės Registrų centras interneto svetainėje adresu: www.registrucentras.lt , nuoroda ,,Jur.asmenų registras".

 

 

 

Kokius dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, norint gauti naują juridinio asmens registravimo pažymėjimą?

 

 

 

 

Juridiniai asmenys, norintys gauti naują juridinio asmens registravimo pažymėjimą turi Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti raštišką prašymą išduoti naują registravimo pažymėjimą ir tokius dokumentus:

 

· prašymą išduoti naują juridinio asmens registravimo pažymėjimą su devynių skaitmenų kodu, pasirašytą juridinio asmens vadovo,

 

· seną registravimo pažymėjimo originalą,

 

· juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą, jeigu dokumentus teikia ir atsiima jo įgaliotas asmuo,

 

· dokumentus teikiantis ir juos atsiimantis asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Dar kartą atkreipiame juridinių asmenų dėmesį į tai, kad devynių skaitmenų juridinio asmens kodas įsigalioja tik nuo naujo juridinio asmens registravimo pažymėjimo išdavimo dienos. Valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainės viešoje paieškoje yra nuoroda, kad galiojantis kodas pagal nutarimo. 3.3 p. yra paryškintas, t.y., jeigu juridinis asmuo yra nepakeitęs savo kodo, jo galiojantis kodas yra septynių skaitmenų.

 

Prašome šią informaciją paskelbti AVMI informaciniuose stenduose ir papildomai informuoti mokesčių mokėtojus apie juridinio asmens kodo keitimo procedūrą. Deklaracijos, kuriose yra nurodytas negaliojantis juridinio asmens kodas, bus laikomos klaidingomis.

 

 

 

 

 

 

 

Viršininkas

 

Modestas Kaseliauskas