« Grįžti

DĖL KANDIDATŲ Į POLITIKUS TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO

Atnaujinimo data: 2016-07-29
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1E)RM-21443   Data   2016-07-28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina, kokios pareigos atsiranda kandidatams į Lietuvos Respublikos Seimą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (toliau – Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas).

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnyje nustatyta, kad Vyriausiajai rinkimų komisijai kartu su kitais šiame straipsnyje išvardytais pareiškiniais dokumentais turi būti pateikti gyventojų pajamų mokesčio bei gyventojo turto deklaracijų, pateiktų Valstybinei mokesčių inspekcijai, pagrindinių duomenų išrašai.

Pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punktą kandidatai į valstybės politikus ir jų šeimų nariai privalo deklaruoti turimą turtą. Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje aptarta, kad šio straipsnio 1 dalies 1–23 ir 29–36 punktuose nurodyti asmenys, įskaitant kandidatus į valstybės politikus, įstatymo nustatyta tvarka turi deklaruoti turtą tik tuo atveju, jeigu jie yra laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais. Atsižvelgiant į šio straipsnio nuostatas, kandidatams į politikus ir jų šeimų nariams prievolė deklaruoti turtą atsiranda tik tuo atveju, jeigu jie yra laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais. Nuolatinis Lietuvos gyventojas yra fizinis asmuo, kuris laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio 3 dalį turtą deklaruoti privalantiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams yra nustatyta pareiga deklaruoti ir metines pajamas bei nuo jų sumokėtą pajamų mokestį. Atsižvelgiant į tai, nuolatiniais Lietuvos gyventojais laikomi kandidatai į Lietuvos Respublikos Seimo narius ir jų šeimų nariai privalo pateikti ne tik 2015 m. Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (FR0001 forma), bet ir 2015 m. mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 forma).

Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar fizinis asmuo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje. Nuolatiniu Lietuvos gyventoju yra laikomas fizinis asmuo:

- kurio nuolatinė gyvenamoji vieta kalendoriniais metais yra Lietuvoje, arba

- kuris asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų kalendoriniais metais turi daugiau Lietuvoje nei užsienyje, arba

- kuris kalendoriniais metais Lietuvoje išbūna ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų, arba

- kuris Lietuvoje išbūna ištisai arba su pertraukomis 280 arba daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais kalendoriniais metais ir vienais iš tų metų išbūna Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis ne mažiau kaip 90 dienų, arba

– kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ir kuriam atlyginimas pagal darbo sutartį arba pagal jų esmę atitinkančias sutartį mokamas arba jo pragyvenimo kitoje valstybėje išlaidos dengiamos iš Lietuvos valstybės arba savivaldybių biudžetų.

Gyventojas, atitinkantis bent vieną iš nurodytų kriterijų, yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.

Jeigu nuolatiniu Lietuvos gyventoju buvęs asmuo ankstesniais metais buvo pateikęs galutinai išvykstančio iš Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau vėlesniais metais yra tenkinamas nors vienas kriterijus, tai jis tais vėlesniais kalendoriniais metais vėl yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Kalendoriniais metais nuolatiniais Lietuvos gyventojais tapę gyventojai, deklaruojantys metines pajamas, Metinėje pajamų deklaracijoje privalo nurodyti ir tais metais užsienio valstybėse gautas pajamas.

Į Lietuvos Respublikos Seimo narius kandidatuojantiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, pateikusiems turto ir pajamų deklaracijas, mokesčių administratorius turi išduoti Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintos formos pagrindinių deklaracijų duomenų išrašus (toliau – deklaracijų išrašus). Deklaracijų išrašai turi būti išduodami ir tais atvejais, kai galutinį išvykimą iš Lietuvos deklaravęs nuolatinis Lietuvos gyventojas vėl yra tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju (pavyzdžiui, dėl to, kad asmeninių ir socialinių interesų Lietuvoje turi daugiau nei užsienio valstybėje arba tik dėl Lietuvoje išbūtų dienų skaičiaus) ir yra pateikęs Metinę pajamų deklaraciją bei Metinę gyventojo šeimos (turto) deklaraciją.

Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, kandidatuojantiems į Seimo narius, ir jų šeimų nariams pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą prievolės deklaruoti turtą ir pajamas nėra.

 

Viršininkas                                                                                    Dainoras Bradauskas